'Lochem is het goede voorbeeld'

‘We zijn blij met Lochem: daar bereiken we wat we veel vaker in het land willen zien. Dat we samen met alle betrokkenen tot afspraken kunnen komen om Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) op te ruimen.’ ProRail directeur Pier Eringa ziet Lochem als het goede voorbeeld en zette samen met wethouder De Haan zijn handtekening onder een intentie-overeenkomst, in aanwezigheid van staatssecretaris Stientje van Veldhoven die bekend maakte met extra geld te komen.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Ron Dragt van provincie Gelderland, Erikjan de Haan wethouder Lochem en Pier Eringa samen voor aanpak overwegen.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Ron Dragt van provincie Gelderland, Erikjan de Haan wethouder Lochem en Pier Eringa samen voor aanpak overwegen.

Overwegen aanpakken

Overwegen en NABO zijn niet van deze tijd: er rijden nu en in de toekomst veel meer en stillere treinen. Ook wegverkeer neemt toe. Omdat er ook nog maar zo weinig zijn, zijn niet alle verkeersdeelnemers ook nog bekend met het fenomeen ‘onbewaakte overweg’. Landelijk pakken we er daarom 126 in een programma aan. 8 daarvan liggen in Lochem en daar is nu met elkaar afgesproken dat we die linksom of rechtsom eruit halen. 

Medewerking nodig

Gemeente en ProRail tekenden 12 juli een intentie-overeenkomst voor de aanpak van 8 overwegen in de gemeente Lochem. Eringa :‘We hebben daar de medewerking van overheid, belanghebbenden en omwonenden voor nodig. Dat je samen zegt dat je hier paal en perk aan wilt stellen. En dat is hier nu dus toegezegd en ondertekend. En dat vinden wij heel positief, een voorbeeld waar andere gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden eens naar zouden moeten kijken: zo kan het ook. In de komende tijd maken we de spooromgeving van Lochem in ieder geval een stuk veiliger.’ 

Kosten verdelen

De aanpak van overwegen gebeurt op basis van co-financiering. Zo zijn de kosten voortvloeiende uit deze overeenkomst verdeeld: 50% voor IenW/ProRail, 25% gemeente Lochem, 25% provincie Gelderland. Indicatie totaalbedrag 3,1 mio, maar in de planuitwerking wordt deze indicatie nauwkeuriger. 

Extra geld van het ministerie

Met die 126 NABO die we aanpakken zijn we er nog niet. De staatssecretaris maakte vandaag bekend op ons advies meer geld te geven om nog eens 30 van deze overwegen aan te pakken. Het ministerie trekt daar 25 miljoen euro voor uit. Dat gaat om huisaansluitingen: overwegen die naar 1 huisadres of erf leiden. Die gaan we aanpakken. Waar het kan zoveel mogelijk in samenhang om kosten en hinder te beperken. Nog eens 25 miljoen stelt de staatssecretaris beschikbaar voor verbetering van overwegen in het algemeen: Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).

Voorkeur voor opheffen

Leidende gedachte voor de aanpak: de beste overweg is een opgeheven overweg. In Lochem door van de 8 NABO 5 overwegen op te heffen (waarbij in meeste gevallen alternatieve wegen/ontsluitingen nodig zijn), 2 te beveiligen (bomen/bellen), 1 te vervangen door een wandelbuis (kleine tunnel).

Gepubliceerd op