Maatregelen bij spoorwegovergang in Scheemda

In goed overleg met ProRail nam gemeente Oldambt de eerste maatregelen om de spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda veiliger te maken. Nu eerst door borden te plaatsen waarmee met name autoverkeer van de overweg geweerd wordt. Daarmee hopen we ongelukken zoals die van 13 augustus te voorkomen.
De overweg is met borden al afgesloten voor autoverkeer. Een hek maakt het definitief onmogelijk, alleen landbouwverkeer, fietsers en voetgangers hebben toegang.
De overweg is met borden al afgesloten voor autoverkeer. Een hek maakt het definitief onmogelijk, alleen landbouwverkeer, fietsers en voetgangers hebben toegang.

Sluiproute afsluiten

Fietsers en landbouwverkeer mogen de overgang (nog) wel passeren. Ook is er bebording aangebracht die aangeeft dat de weg doodlopend is, als voorbode voor verdere maatregelen. De weg van en naar de overgang, die particulier eigendom is, wordt vooral gebruikt als sluiproute. De nieuwe bebording maakt duidelijk dit niet mag.

Metingen registeren gebruik

Voor de controle en het toezicht op het naleven van de bebording, gaat de gemeente meetapparatuur plaatsen. De lussen op het wegdek registreren wat voor soort voertuigen er op welke tijdstippen langs komen. Als de gegevens uit deze metingen bekend zijn, onderzoekt de gemeente of het nodig is om tussentijdse maatregelen te treffen.

Definitieve maatregelen

Over de verdere maatregelen om de spoorwegovergang te beveiligen is de gemeente in vergevorderd gesprek met ProRail en andere belanghebbenden. ProRail en gemeente streven naar de meest veilige en toekomstvaste oplossing ter plekke. 

Gepubliceerd op