Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Minder ongelukken op overwegen

Nieuws

30 juli 2016

Het is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden op overwegen. Het aantal dodelijke ongevallen op spoorwegoverwegen is de afgelopen dertig jaar met 80 procent gedaald. In 1986 kwamen er nog 68 personen om na een botsing met een trein op een overweg. In eerste zes maanden van 2016 waren er 4 dodelijke ongelukken. Ook het aantal botsingen op overwegen is duidelijk afgenomen; van 180 in heel 1986 tot 15 in de eerste zes maanden van dit jaar.

Elke ongeval is er nog steeds één te veel. Daarom wil ProRail het aantal ongevallen op overwegen verder terugdringen. Door overwegen veiliger te maken. Door ze waar het kan te vervangen door tunnels. En: door mensen te blijven vertellen hoe ze zo veilig mogelijk oversteken.

Minder overwegen en beter beveiligd

Nederland telt in totaal zo’n 2500 overwegen. Dertig jaar geleden waren er 3532 overwegen. Op dit moment zijn dat er dus 1000 minder. Tachtig procent van de overwegen is beveiligd. Dat was dertig jaar geleden wel anders. Toen was 50 procent van alle overwegen onbeveiligd.

Overwegvrij spoor

Nog veiliger is het, als er helemaal geen overweg is. En weggebruikers via een tunnel of brug het spoor kunnen oversteken. Nieuwe spoorlijnen – Hanzelijn, Betuweroute en de Hogesnelheidslijn –  hebben al geen overwegen meer. Ook een groot deel van de Randstad is inmiddels overwegvrij. Op bestaande spoorlijnen kijken we waar overwegen vervangen kunnen worden door een tunnel. Dat doen we in overleg met de gemeenten en provincies

Particuliere overwegen

Er zijn in Nederland ook particuliere overpaden. Dat zijn kleine oversteekplaatsen voor rechthebbenden. Dat zijn landeigenaren of mensen die recht van overpad hebben over het spoor. Nu zie je dat deze private overwegen op sommige plaatsen een publiek karakter krijgen. Mensen gebruiken het als onderdeel van recreatie, zoals een wandelroute of als sluiproute om ergens sneller te komen. Dat is nooit de bedoeling geweest van een particuliere overgang.

Gevaarlijk gedrag

Risicovol gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete hiervoor kan oplopen tot 220 euro. Deze regels zijn er voor ieders eigen veiligheid. Maar ook om de gevolgen van risicovol gedrag te voorkomen. Want al gaat het allemaal nét goed: ook elke bijna-aanrijding leidt tot vertraging van het trein-, en vaak ook het wegverkeer. En tot grote schrik bij de machinist en overige weggebruikers.

Veilig oversteken

Overwegbomen moeten voorkomen dat mensen oversteken als er een trein aankomt. Maar we hebben vaak haast. En niet altijd het geduld om te wachten tot de overwegbomen opengaan. Maar snel langs of onder de gesloten overwegbomen door schieten is en blijft levensgevaarlijk. Tegelijk moeten we ook niet te lang óp de overweg blijven. Al helemaal niet als de bomen op het punt staan te sluiten. Daarom is het zo belangrijk om meteen vóór de overweg te wachten als er een signaal is dat de bomen gaan sluiten. Dat geldt nog extra voor mensen die moeilijk ter been zijn, of minder mobiel.

Verbeteren veiligheid overwegen

Overwegen zelf moeten ook veilig zijn. En zoveel mogelijk aanzetten tot veilig gedrag van weggebruikers. Samen met TNO (de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) onderzocht ProRail wat daarvoor nodig is. Als vervolg van dit onderzoek starten we in 2016 met een proef van enkele verbetermaatregelen:

  • Betere herkenbaarheid van de overweg. We brengen betere verlichting en een duidelijke ´vloer´ aan. Weggebruikers zien dan eerder dat ze een overweg naderen.
  • Zo min mogelijk afleiding rond een overweg. Daarvoor halen we overbodige borden en objecten weg.
  • Duidelijke markering van veilige zones binnen de overwegbomen. Zodat het duidelijk is waar je nog wel veilig kunt staan.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers