N65 blijft open met een tijdelijk viaduct over het spoor

Nieuws

11 april 2020

De N65 blijft open tijdens de bouw van PHS Meteren-Boxtel. Er komt een tijdelijk N65 viaduct over het spoor in Vught. Zo wordt de stikstofuitstoot van omrijdend verkeer beperkt. Het viaduct komt ten noorden van de huidige N65 te liggen en leidt het verkeer van vier naar twee rijstroken. Met de keuze voor een versmald viaduct wordt de hinder voor omwonenden beperkt. Het tijdelijk viaduct zal naar verwachting 1 jaar in gebruik zijn. In deze periode wordt de ‘omkering N65-spoor’ gebouwd: waar de N65 nu onder het spoor doorgaat, gaat de weg straks over het verdiepte spoor heen.

Stikstofprobleem door toename omrijdend verkeer

In juni 2017 werd er gekozen voor een tijdelijke afsluiting van de N65. Het wegverkeer zou hierdoor tijdelijk via omleidingsroutes gaan rijden en dit zou leiden tot een toename van de stikstofuitstoot bij natuurgebieden (Natura2000 gebieden). De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) staat de hoogte van deze stikstofuitstoot niet meer toe. Om die reden is er naar andere oplossingen gezocht.

N65 blijft open tijdens de bouw met een tijdelijk viaduct over het spoor

Om het stikstofprobleem op te lossen, hebben de opdrachtgevers (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Vught) ervoor gekozen om de N65 tijdens de bouwperiode toch open te houden. Dit op basis van een ontwerp voor een tijdelijk viaduct over het spoor, waarbij de tijdelijke weg en het viaduct smaller worden. Het verkeer wordt van vier naar twee rijstroken geleid. Dit betekent dat er sprake is van een doorgaande N65, maar er wel sprake is van minder capaciteit om verkeer af te handelen. Daar staat tegenover dat de hinder voor omwonenden aanzienlijk afneemt. De tijdelijke weg en het viaduct komen verder van de woningen (10-20 meter) te liggen. Daarnaast komen er tijdelijke geluidschermen om de hinder te beperken. Omwonenden hebben we een brief ontvangen met meer informatie over het besluit. Daarnaast bieden we op de PHS bibliotheek (onder Informatiebijeenkomsten) meer informatie aan.

Bereikbaarheid

Iedereen vraagt zich af of Vught bereikbaar blijft nu er twee grote infrastructurele projecten op de planning staan: de reconstructie N65 Vught-Haaren en PHS Meteren-Boxtel. Het is met recht een uitdaging te noemen om een goede bereikbaarheid voor elkaar te krijgen. Bij alle betrokken partijen staat dit dan ook hoog op de agenda en zij zien dit als een gezamenlijke opgave. Er komt een regionale verkeersmanager die contact gaat houden met alle betrokken partijen, waaronder de hulpdiensten. Zo houden we Vught veilig en goed bereikbaar, ook tijdens de bouwfases.

De omleiding van het verkeer via het tijdelijke viaduct gaat aan het einde van het project PHS Meteren-Boxtel plaatsvinden. Op dat moment is de reconstructie N65 Vught-Helvoirt volgens planning gereed. Belangrijk is, in het kader van bereikbaarheid, dat deze twee projecten elkaar dus niet in de weg zitten.

Terinzagelegging Tracébesluit deze zomer

Met de oplossing voor het stikstofprobleem kunnen we het Tracébesluit (TB) nu aanbieden aan de minister. Op het moment dat zij haar handtekening onder het TB zet, kan het ter inzage gelegd worden. Dit is naar verwachting deze zomer. Wanneer en hoe we dit precies doen hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wanneer hierover meer bekend is, melden wij dit via de nieuwsbrief.
 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers