Nieuwe blusvoorzieningen emplacement Axel opgeleverd

Dankzij een unieke samenwerking tussen ProRail en kunstmestfabrikant Yara Sluiskil is het spoor in Axel vanaf vandaag nog veiliger geworden. Samen met de brandweer en de veiligheidsregio werd vanochtend een nieuwe blusvoorziening in gebruik genomen. Dat gebeurde na een spectaculaire live-demonstratie van de bedrijfsbrandweer van Yara.

Axel

 

ProRail heeft de verantwoordelijkheid om de mensen in de omgeving, werknemers en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van incidenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen op emplacementen. Om deze incidenten te bestrijden, is het noodzakelijk dat er blusvoorzieningen en calamiteitenwegen aanwezig zijn. Deze voorzieningen stellen de brandweer in staat bij een calamiteit snel en doelmatig op te treden. Bij het emplacement Axel-aansluiting, zuidelijk van Terneuzen, bleek geen geschikt oppervlaktewater in de buurt en de bodemstructuur maakte de aanleg van geboorde putten onmogelijk. In 2014 is daarom de eerste stap gezet tot samenwerking met kunstmestfabrikant Yara Sluiskil. 

Water uit het kanaal

Yara heeft op het terrein twee ringleidingen onder druk liggen, gevoed door een pompstation met overdruk. De ringleidingen worden voorzien van water uit het kanaal Gent–Terneuzen. De samenwerking heeft er toe geleid dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen ProRail, Yara en de brandweer om de bestaande brandblus- en bereikbaarheidsvoorzieningen van Yara uit te breiden richting het emplacement. In 2016 is gestart met het aanleggen van de voorzieningen. ProRail heeft vanaf de leidingen een aantal aftakkingen gemaakt en beide ringleidingen met elkaar verbonden. De betreffende voorzieningen bevinden zich op het terrein van Yara. In het bestaande hek van Yara zijn poorten met sleutelbuizen geplaatst. Een extra aangelegde ontsluitingsweg, parallel aan het emplacement, zorgt voor een goede bereikbaarheid.

Live demonstratie

Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail en directeur Jon Sletten van Yara hebben de blusvoorzieningen vanochtend in gebruik tegen de achtergrond van een live demonstratie van de bedrijfsbrandweer van Yara. De unieke Publiek-Private-Samenwerking heeft er toe geleid dat de voorzieningen geheel worden overgedragen aan Yara. Tussen ProRail en Yara zijn over een lange periode afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. Beide partijen kijken terug op een uitstekende samenwerking.

Axel

Technische kenmerken

* Capaciteit en druk: De voorzieningen genereren gegarandeerd een minimale capaciteit van 90 m per afnamepunt
* Type blusvoorziening: Natte blusleiding aansluiting bij Yara Nederland
* Aantal: 5
* Afstand brandkranen (hydranten): 200-250 meter
* Bereikbaarheid: Bereikbaarheid via bestaande calamiteitenweg. Tevens uitgebreid met calamiteitenweg langs Yara-ProRail voorziening.
* Borging onderhoud: Yara Nederland

Gepubliceerd op