Nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Nieuws

2 maart 2017

Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen. Het OTB ligt nu van 2 maart 2017 tot 12 april 2017 ter inzage. Tijdens de terinzagelegging worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Tevens geven wij u in deze nieuwsbrief een terugblik op de bijeenkomsten van de Omgevingstafels die zijn gehouden in december 2016. Tot slot vindt u in deze uitgave een impressie van een locatiebezoek aan het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU), door een aantal leden van de Omgevingstafel Tricht.

In deze uitgave treft u de volgende onderwerpen:

  • Ontwerp-Tracébesluit ter inzage
  • Uitnodiging bewonersavond Ontwerp-Tracébesluit
  • Bijeenkomsten Omgevingstafels december 2016
  • Locatiebezoek Utrecht aan project DoorStroom Station Utrecht (DSSU)

Hier treft u de online versie van de nieuwsbrief PHS Geldermalsen - maart 2017

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers