Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Onafhankelijk onderzoek station Breda naar bouwkundige problemen

Nieuws

14 februari 2020

Nadat het station Breda in 2016 in gebruik is genomen traden een aantal bouwkundige schades op. Daarvan hebben NS Stations en ProRail een risico-inventarisatie gemaakt. Eind 2018 hebben de eigenaren van het station (NS, ProRail en de gemeente Breda) aan Adviesbureau Hageman gevraagd daar een second opinion op te geven.

Adviesbureau Hageman heeft de second opinion uitgevoerd in de eerste helft van 2019 en daarover twee rapporten uitgebracht. In het eerste rapport is ingegaan op drie onderwerpen waarbij constructieve aspecten een rol speelden. Die onderwerpen hadden een hogere urgentie dan andere onderwerpen. Het betrof de glazen panelen van de boombakken, de steenstrips en de plafondplaten. De mening van Adviesbureau Hageman over de overige onderwerpen uit de risico-inventarisatie zijn gerapporteerd in een tweede rapport die in mei 2019 werd opgesteld.

Alle risicopunten hebben betrekking op ofwel bouwkundige aspecten, ofwel functionaliteit en gebruiksveiligheid. De second opinion heeft zich gericht op het beoordelen van de door NS Stations en ProRail beschreven risico’s en het beoordelen van de uitgevoerde acties op die risico's.

Analyse van het gebouw

De eigenaren van het station Breda nemen de adviezen van Hageman ter harte. Allereerst is gekeken naar de meest actuele en urgente zaken zoals het glas in de boombakken en het loskomen van steenstrips. De boombakken zijn inmiddels weggehaald en onder de steenstrips hangen nu netten. De komende tijd zullen gebruikers van het station regelmatig een steiger of hoogwerker tegenkomen op het station om de overige punten uit het rapport aan te pakken.

Hoe lang het duurt voordat deze zijn opgelost valt nu nog niet te zeggen, maar de eigenaren maken zich er hard voor het gebouw op alle punten in goede staat te brengen met zo min mogelijk overlast voor de reizigers.

Reizigers tevreden met station

Uit onderzoek van NS onder reizigers blijkt dat zij zeer tevreden zijn over het station. 90% van de ondervraagden beoordeelde afgelopen herfst het station en de perrons met een het cijfer 7 of hoger. We willen gebruikers van het gebouw tevreden houden en waar mogelijk de tevredenheid nog verder verbeteren. Zo zijn in januari 2020 windschermen op de perrons geplaatst omdat reizigers in het onderzoek aangaven dat het beschut wachten voor verbetering vatbaar was.

We willen blijven investeren in punten waarin onze reizigers verbetering zien. We hebben daarmee niet alleen oog voor de afwerking van het gebouw, maar ook voor het comfort en gebruiksgemak van de gebruikers van het station.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers