Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Op naar meer treinen tussen Amsterdam en Alkmaar

Nieuws

7 september 2018

Het traject Alkmaar – Amsterdam behoort tot de drukste spoortrajecten in Nederland. In de toekomst gaan hier nog meer treinen rijden. Voor dat het zover is, moeten we eerst het spoor aanpassen. ProRail heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor de engineering van de aanpassingen op de spoorcorridor.

Meer treinen

Uiterlijk in 2028 moeten er zes intercity’s per uur per richting rijden tussen Alkmaar en Amsterdam, dat zijn er nu 4. Tussen Amsterdam en Uitgeest wordt het aantal treinen uitgebreid van 4 sprinters per uur per richting naar 6. Om dit mogelijk te maken, moet het bestaande spoor worden aangepast.

Maatregelen

Meer treinen betekent dat er meer ruimte nodig is voor het opstellen van de treinstellen. Daarnaast worden op de hele corridor energievoorziening en beveiliging aangepast aan de toename van het aantal treinen. Ook worden veiligheidsmaatregelen getroffen op de overwegen. Verder wordt onderzocht of andere maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege geluid en trillingen. Eind 2024 is het project engineering PHS Alkmaar – Amsterdam volgens planning afgerond.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het raamcontract met Movares werd woensdag 5 september in Utrecht getekend. Het project heeft een looptijd van zes jaar en vormt onderdeel van het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). ProRail voert dit  programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers