Oplossing in zicht voor Waalhaven Zuid

Nieuws

18 februari 2020

Toezichthouders gaan onder strikte voorwaarden akkoord om weer met wagons met gevaarlijke stoffen te rangeren op Waalhaven Zuid. Goederenvervoerders mogen dat al enige tijd niet door problemen met de blusvoorziening op het spoorgoederenemplacement in de Rotterdamse haven. Door het toegezegde akkoord is een oplossing in zicht, al moet ProRail nog aanpassingen doen om aan de voorwaarden te voldoen. Daarvoor is meer tijd nodig.

Te weinig bluswater

Tijdens een test op vrijdag 13 september 2019 bleek dat op Waalhaven Zuid onvoldoende bluswater was om een eventuele brand in of rondom wagons te blussen. Ook reikte het water niet ver genoeg bij brandbestrijding en duurde het te lang voor de brandweer kon gaan blussen. Daardoor zouden brandweerlieden en incidentenbestrijders van ProRail te dicht bij een eventuele vuurhaard moeten werken. 

Een koppeling aan een waterbassin in de buurt moest tijdelijk uitkomst bieden. Maar deze oplossing bleek niet robuust genoeg. Zo schoot halverwege een test van dit systeem een koppeling los. ProRail heeft daarna aanpassingen gedaan die in januari zijn getest.

Groen licht

Omgevingsdienst DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) geven nu onder zeer strikte voorwaarden groen licht voor het gebruik van deze tijdelijke blusvoorziening. Voorwaarden zijn onder meer dat ProRail het systeem goed moet onderhouden en scherp toezicht houdt op de werking ervan. Daarom wordt het blussysteem regelmatig geïnspecteerd en getest. 

De blusstraal reikt nog altijd minder ver dan gewenst. Zo kunnen niet alle hoeken van het emplacement worden bereikt. Als gevolg daarvan kunnen vervoerders van een aantal sporen nog geen gebruik maken.

Meer aanpassingen

ProRail neemt het emplacement om die reden nog niet meteen in gebruik voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen. Eerst doen we nog aanpassingen om meer sporen binnen het bereik van de brandweer te krijgen. Deze week kijken we met VRR en DCMR naar de aanpassingen om ook op een deel van deze sporen het rangeren met gevaarlijke stoffen te kunnen hervatten. Totdat we de juiste maatregelen hebben genomen blijven we het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen via andere emplacementen afhandelen, zoals afgelopen maanden het geval was.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers