Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Optimalisaties spoorontwerp en bouwverkeer Vught-Noord

Nieuws

15 oktober 2018

Over het spoorontwerp in Vught-Noord hebben we meerdere keren met de gemeente Vught en omwonenden om tafel gezeten. Onderwerp van gesprek was of we het ontwerp, zoals opgenomen in het Ontwerptracébesluit (OTB), konden verbeteren. Het blijkt mogelijk een aantal optimalisaties door te voeren. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over. Bewoners van het spoorgebied Vught-Noord nodigen we uit voor straatgesprekken om uit te leggen wat de optimalisaties voor hen betekenen.

Optimalisaties Vught-Noord

Hieronder staan de optimalisaties van het spoorontwerp en de routes van het bouwverkeer in Vught-Noord.

  • Om de Loonsebaan te ontlasten, laten we het merendeel van het bouwverkeer in twee richtingen in het bouwgebied rijden. Het gaat om het bouwgebied tussen de Loonsebaan en de N65 (evenwijdig aan de Molenvenseweg en de Pieter Bruegellaan).
  • Vervroegde bouw van onderdoorgang Loonsebaan. In plaats van oplevering aan het einde van de bouwperiode (2027), gaan we de onderdoorgang Loonsebaan zo vroeg als mogelijk (in overleg met de nog te contracteren aannemer) in de bouwplanning opnemen.
  • De twee toekomstige buitenste sporen in Vught-Noord leggen we dichter bij de bak van de verdiepte ligging. Dit heeft het grootste effect aan de westzijde. Het spoor komt verder van de woningen van de Margrietlaan af te liggen. Aan de oostzijde (parallel aan de Molenvenseweg en Pieter Bruegellaan) neemt de afstand tussen de woningen en het spoor ook toe, maar in mindere mate.
  • Ter hoogte van de Willem III-Laan kunnen we de tijdelijke sporen verder van de woningen af leggen. Ook voor de eindsituatie heeft deze aanpassing een gunstig effect.
  • Met de optimalisatie bij de Willem III-Laan kan het groen grotendeels behouden worden. Hiervoor is het wel nodig dat het bouwverkeer buiten de bouwhekken om via de Willem III-Laan gaat rijden (tijdens de bouw van de tijdelijke sporen). Over deze keuze gaan we graag met bewoners van de Willem III-Laan in gesprek.

Overige optimalisaties

We voeren nog twee andere optimalisaties door. Net zoals bij de Loonsebaan starten we ook de bouw van de onderdoorgang Wolfskamerweg zo vroeg als mogelijk in de bouwplanning. En we voeren een aanpassing door aan de toekomstige overgangen bij de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat.

Straatgesprekken voor bewoners Vught-Noord

Op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november organiseren we straatgesprekken voor de bewoners van het spoorgebied Vught-Noord om hen meer uitleg te geven over de ontwerppunten die we gaan aanpassen. Deze bewoners ontvangen hier een uitnodiging voor.

Hoe gaat het verder?

De aanpassingen gaan we verwerken op de ontwerptekeningen. Ze zijn straks terug te zien in het Tracébesluit (TB) dat we naar verwachting in de tweede helft van 2019 publiceren.

Meer informatie

Na afloop van de straatgesprekken kunt u op de PHS Bibliotheek het informatiemateriaal van de avonden en het achtergronddocument over de optimalisaties bekijken.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers