OVV rondt onderzoek treinbotsing Tilburg af

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport gepubliceerd over de treinbotsing in Tilburg. Daar botste op 6 maart vorig jaar een reizigerstrein op een stilstaande goederentrein die deels was geladen met gevaarlijke stoffen. Daarbij raakten enkele inzittenden licht gewond.
Botsing Tilburg


Het rapport van de Onderzoeksraad volgt op eerdere publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport en op een gezamenlijk onderzoek van ProRail, NS Reizigers en DB Schenker Rail. De Onderzoeksraad adviseert dat we in de bijsturing van goederentreinen meer rekening zouden moeten houden met de lading van de betreffende treinen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in de wet Basisnet. Deze wet heeft als doel het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en de risico’s voor omwonenden binnen de wettelijke grenzen te houden. Daarom is in de wet vastgelegd via welke routes het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden. Wanneer vervoerders van de geplande routes willen afwijken, maakt ProRail in de bijsturing geen onderscheid tussen treinen met of zonder gevaarlijke stoffen. Dat is volgens de wet niet nodig, maar naar aanleiding van het ongeval in Tilburg adviseert de Onderzoeksraad hier voortaan meer rekening mee te houden. ProRail omarmt dit advies en wil samen met vervoerders en verladers onderzoeken hoe hier verder invulling aan kan worden gegeven.

Veiligheid blijvend verbeteren 

In 2014 is ProRail gestart met het Programma Gevaarlijke Stoffen dat tot doel heeft de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor verder te reduceren. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met vervoerders en verladers in de chemische industrie. Om die reden hebben we ook samen met hen en NS Reizigers de botsing in Tilburg uitgebreid onderzocht. Dat heeft geleid tot een aantal verbeteringen waardoor de veiligheid verder is verhoogd. Zo is onder meer de vertrekprocedure op station Tilburg aangepast en is de procedure aangescherpt om vóór vertrek de juiste treinlengte aan te geven. 

Gepubliceerd op