Politieke besluitvorming positionering ProRail

Gepubliceerd op 23 december 2016 - Laatste update: 16 augustus 2020 10:01 uur

Gisteren heeft de Tweede Kamer vergaderd over de positionering van ProRail. Het Kabinet is voornemens van ProRail een ZBO te maken. Een meerderheid van de Kamer heeft aangegeven dat er nog veel onduidelijk is en moet worden onderzocht alvorens tot een inhoudelijk oordeel te kunnen komen over het voorstel van het kabinet.

Spoorsector

Dat de spoorsector collectief kanttekeningen plaatst bij het kabinetsvoorstel, ziet de Kamer als een belangrijk signaal. Ook wil de Kamer dat de positionering van ProRail bekeken wordt in de totale discussie over marktwerking op het spoor, waarin vier scenario’s worden uitgewerkt.

Nader onderzoek

De staatssecretaris heeft aangegeven na de verkiezingen nadere informatie te sturen. Een definitief oordeel vindt dan ook plaats onder een nieuw kabinet, met medeneming van hetgeen uit het scenario-onderzoek in het voorjaar volgt. Een eventueel wetsvoorstel tot omvorming wordt dan ook niet eerder dan eind 2017 verwacht. Het oordeel of omvorming van ProRail wenselijk is, is aan de dan zittende Tweede Kamer.

Zorgvuldig proces

We zijn tevreden met deze uitkomst. Ons standpunt is vanaf het begin geweest dat wij loyaal zijn aan politieke besluitvorming. Wel hebben we voortdurend aangegeven dat elke positieverandering een zorgvuldig proces vereist gezien de belangen van alle betrokkenen, zoals medewerkers, en reizigers- en goederenvervoerders. Dat betekent voor ons dat er goed onderzoek gedaan moet zijn naar de consequenties. Het gaat om consequenties op juridisch gebied, voor de governance, de financiën en niet in de laatste plaats voor onze medewerkers. Op dit moment zijn daarover gesprekken tussen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers