Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Praktijkproef langzaam rijdende goederentreinen van start

Nieuws

21 december 2019

Wat zijn de effecten als goederentreinen minder hard rijden in de nachtelijke uren? Maandag 23 december start een praktijkproef op de A2-spoorcorridor tussen Meteren en Boxtel. Een deel van de goederentreinen past dan de snelheid aan tussen 01.00 en 05.00 uur. Deze praktijkproef is een initiatief van het Ministerie van IenW en wordt uitgevoerd door de goederenvervoerders en ProRail.

De afgelopen jaren zijn de zorgen en de klachten over trillingen van omwonenden langs het spoor  toegenomen. Op verschillende plaatsen willen mensen weten of ze meer trillingen gaan ervaren wanneer er meer treinen gaan rijden en harder gaan rijden. Kortom, mensen maken zich zorgen over de leefbaarheid nu en in de toekomst.

Bredere aanpak

De maatregelen om trillingsoverlast aan te pakken zijn helaas (nog) beperkt. Dat komt omdat ‘treintrillingen’ een complex probleem is. Mede om die reden ontbreekt het – in tegenstelling tot geluid – aan een wettelijk kader om de hinder te bestrijden. Daarom heeft ProRail afgelopen zomer, in opdracht van I&W een innovatie-agenda opgesteld. Aan de hand hiervan doen we onderzoek naar het ontstaan van trillingen. Ook onderzoeken we de effecten van mogelijke maatregelen en zoeken we naar innovatieve oplossingen. Naast de innovatieve-agenda maakt de Praktijkproef Gedifferentieerd Rijden deel uit van de beleidsintensivering op het thema spoortrillingen van het ministerie.  

Praktijkproef A2 

De praktijkproef heeft als doel om vast te stellen welk effect het langzamer rijden van goederentreinen in de nachtelijke uren heeft op trillingen. In het onderzoek naar gedifferentieerd rijden wordt tevens gekeken naar de economische gevolgen voor de verladers en goederenvervoerders, maar ook naar de beschikbare capaciteit op het spoor en andere logistieke gevolgen. De uitkomsten worden betrokken bij de ontwikkeling van een afwegingskader. Hierin wordt zichtbaar wat de kosten en baten zijn van langzamer rijden van goederentreinen in de nacht vanuit verschillende invalshoeken: de omgeving, de vervoerders, de verladers en de beheerder van het spoor. Ook blijkt hieruit welke informatie per locatie specifiek moet worden uitgezocht. 

Meetfase 

De proef start maandag 23 december en duurt tot medio februari. In die periode zal een aantal goederentreinen in de nacht niet harder rijden dan 60 km per uur. De overige treinen rijden de ‘normale’ snelheid van 80 tot 95 km per uur. Daarnaast zal er in twee of drie nachten een speciale testtrein gaan rijden. Deze bestaat uit goederenwagons met verschillende gewichten (aslasten). De testtrein voert een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 km per uur. 

Meetapparatuur 

Van alle ritten worden op 25 meter afstand van het spoor de trillingsniveaus gemeten op meerdere locaties tussen Meteren en Boxtel. De snelheid van de treinen wordt vastgelegd met camera’s. ProRail verzamelt alle meetresultaten en werkt deze uit in een rapportage. Dit rapport wordt gedeeld  met het ministerie. De eindconclusies worden medio 2020 besproken met alle betrokken stakeholders. Daarna presenteert het Ministerie van IenW het eindresultaat aan de Tweede Kamer. 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.prorail.nl/gedifferentieerdrijden.

 

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers