Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Restauratie historische perronkappen Groningen

Nieuws

3 mei 2018

Vanaf Hemelvaart werkt ProRail aan de perronkappen op station Groningen. We nemen tijdelijke maatregelen voor het geval zich extreme weersomstandigheden voordoen. Maar voor het behoud van de meer dan 100 jaar oude kapconstructies is restauratie nodig.

120 jaar oude kappen toe aan restauratie

De monumentale kapconstructies van perron 1 en 2 zijn gebouwd in de periode van 1894-1896. Een respectabele leeftijd! Door hun leeftijd voldoen ze echter niet meer aan de eisen en is groot onderhoud noodzakelijk. Zo’n klus is specialistisch werk en vraagt zorgvuldige voorbereiding van ons. 

Materiaalonderzoek en berekeningen

Om de aanpak van de restauratie te kunnen bepalen zijn materiaalonderzoek, berekeningen en afstemming met Monumentencommissie van de gemeente noodzakelijk. Dit deel van de voorbereidingen neemt nog zeker een jaar in beslag. De daadwerkelijke restauratie vindt naar verwachting rond 2020 plaats. De mogelijkheden om dit te combineren met werkzaamheden in het kader van project Groningen Spoorzone worden bekeken.

Tijdelijke maatregelen

Voorafgaand aan de restauratie treft ProRail op korte termijn een aantal preventieve maatregelen om er zeker van te zijn dat de kappen extreem harde wind kunnen blijven weerstaan. Als tijdelijke maatregelen plaatsen we betonblokken met staaldraden die de kappen op hun plek houden. Daarnaast demonteren we enkele delen voor nader onderzoek en ter voorbereiding op de restauratie. Dat betekent dat we de koppen van de kappen inkorten. We herplaatsen de bestaande verlichting, omroepinstallaties en reisinformatie. Overigens, er blijven op het station voldoende mogelijkheden om beschut te staan.

Planning

  • Er rijden aanstaand Hemelvaartsweekend geen treinen vanwege werkzaamheden aan de Ring Zuid. In dit lange weekend verwijderen een deel van de perronkap aan de oostzijde (blauwe brug) van de perronkap op perron 1.
  • In oktober dit jaar staat gepand om nog een vijftal delen aan de westzijde van perron 1 te verwijderen. De kappen worden  ingekort, bestaande verlichting, omroepinstallaties en reisinformatie worden herplaatst. Er blijven op het station voldoende mogelijkheden om beschut te staan. 
  • De constructieve ondersteuning aan de stationskap en de perronkap tussen perron 1 en 2 wordt in de zomerperiode (mei-aug) aangebracht. Aannemer Hegeman BV. voert deze werkzaamheden in nachten uit zodat reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden. 
  • Naar verwachting gaan we in oktober dit jaar nog een vijftal delen van de perronkap aan de westzijde (Emmaviaduct) van perron 1 verwijderen. De tijdelijke maatregelen blijven tot de definitieve restauratie van de perronkappen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers