Spoor op Moerdijkbrug wordt geheel vervangen

Nieuws

18 oktober 2016

De afgelopen tijd zijn reizigers, vervoerders en verladers op de Moerdijkbrug geconfronteerd met defecten aan het spoor. In het kort komt het er op neer dat een deel van de spoorlassen op de brug niet voldoet.

Om de problemen structureel op te lossen, wil ProRail de spoorstaven en –lassen in zijn geheel vervangen. De exacte datum en duur van deze buitendienststelling is nog niet bekend. Dit wordt de komende periode in overleg met de aannemer, consumentenorganisaties, vervoerders en verladers bepaald. Hierbij staat het zoveel mogelijk beperken van de hinder voor reizigers en verladers centraal.

Structurele oplossing

De complexe werkzaamheden staan in het tweede kwartaal van 2017 gepland. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een forse buitendienststelling noodzakelijk. De exacte datum, duur en of de werkzaamheden in een aaneengesloten periode of  in meerdere kortere perioden worden uitgevoerd, is op dit moment nog niet bekend. Hierover voert ProRail overleg met vervoerders, verladers en deskundigen. Dit vervangen zal op dezelfde wijze plaatsvinden als in 2003. Vanaf 2003 is het spoor een periode van ruim tien jaar zonder grote problemen in dienst geweest. 

Wat is er aan de hand?

Het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 vervangen. Toen is gekozen voor een innovatieve methode door de sporen in te gieten in een elastische emulsie. Dit om de levensduur van de brug te verlengen. De lassen op de brug hebben in 2014/2015 gepland onderhoud gehad. Helaas is gebleken dat dit onderhoud in de complexe situatie op de brug kwalitatief niet juist is uitgevoerd. Een deel van de lassen voldoet niet. Dat wil zeggen dat er op korte termijn onderhoud nodig is. Als er niets wordt gedaan betekent dit het risico op spoorstaafbreuken. Dit is echter een complexe klus, omdat de ingegoten sporen speciale lastechnieken vragen. 

Korte termijn

ProRail werkt de komende maanden ieder weekend om de ‘slechtere’ lassen aan te pakken. Dit gebeurt in reguliere  buitendienststellingen in de nachten van zaterdag op zondag (6 uur) en zondag op maandag (5 uur). Het personenvervoer ondervindt hier nagenoeg geen hinder van. Tijdens deze buitendienststellingen herstelt ProRail de slechte lassen. Daarnaast wordt de staat van het spoor gemeten en zwakke plekken in kaart gebracht. Dankzij deze intensieve manier van onderhoud en monitoring wordt de kans op acute storingen flink teruggebracht. 

Lange termijn 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd gaan deskundigen er vanuit dat het spoor op de brug minimaal 10 jaar zonder grote problemen kan functioneren. Het onderstel van de Moerdijkbrug is in 2055 aan vervanging toe. Voor de tussenliggende periode wordt de komende periode gezocht naar nieuwe innovatieve en bewezen oplossingen en technieken.  

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers