Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Spoormonitor ACM 2016

Nieuws

21 maart 2017

Vandaag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar twee jaarlijkse Spoormonitor gepubliceerd. In de Spoormonitor wordt aandacht geschonken aan diverse ontwikkelingen in de Nederlandse spoorsector en worden resultaten gepubliceerd van een onderzoek onder spoorvervoerders en belangenorganisaties naar hun visie op spoorvervoer.

Tarieven

ProRail is blij met dit onderzoek en herkent de belangrijkste zorgpunten van de vervoerders uit het rapport: capaciteit op het spoor en de tarieven.  In overleg met de vervoerders heeft ProRail inmiddels al diverse verbeteringen gerealiseerd of in gang gezet. Zo zijn de tarieven die ProRail in rekening brengt voor het gebruik van het spoor aangepast. Op dit moment ligt bij ACM een voorstel van ProRail voor een nieuwe systematiek voor berekening tarieven gebruiksvergoeding, conform de nieuwe wettelijke bepalingen. De vervoerders zijn daarbij nauw betrokken geweest. Belangrijk punt in de nieuwe methodiek is de berekening van vergoedingen voor een periode van vijf jaar. Dat maakt de berekening van de vergoedingen transparant en zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid. In de huidige situatie worden de vergoedingen nog elk jaar opnieuw berekend en vastgesteld. Na de zomer zal ACM hierover een besluit nemen.

Ruimte op het spoor

De afgelopen jaren is het aantal treinkilometers flink gegroeid. Dagelijks maken zo'n 40 partijen gebruik van het Nederlandse spoor: reizigers- en goederenvervoerders en aannemers. Dit betekent voor ProRail elk jaar weer een flinke puzzel om de capaciteit op het spoor te verdelen. Als onafhankelijk spoorbeheerder verdeelt ProRail de beschikbare capaciteit eerlijk en niet-discriminerend, zodat vervoerders hun reizigers en goederen op tijd en veilig kunnen vervoeren. We houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften. ACM ziet daarop toe.

Toekomstige knelpunten oplossen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt ProRail mee aan de zogeheten Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA).  Hierin worden te verwachten knelpunten benoemd op de nationale infrastructuur (waaronder het spoor) en hoe deze aan te pakken. Daarnaast creëren we  meer ruimte op het spoor door de realisatie van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Klanttevredenheid gestegen

ProRail laat zelf elk jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau de klanttevredenheid meten onder alle vervoerders. Daaruit blijkt dat de score in 2016 van reizigersvervoerders (6,6) gelijk is gebleven aan 2015. De score van de goedervervoerders is gestegen van 5,8 naar 6,3. De goederenvervoerders waarderen de initiatieven die ProRail neemt om de positie van het goederenvervoer te versterken. ProRail werkt elke dag aan verbetering van de dienstverlening aan de vervoerders.

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers