Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Stand van zaken project Zuidasdok

Nieuws

8 juli 2019

Als je kijkt naar de bergen werk die sinds dit voorjaar zijn verzet bij station Amsterdam Zuid in het kader van project Zuidasdok, dan zou je vermoeden dat de uitvoering van het project op stoom komt. In contrast daarmee zijn verontrustende krantenkoppen zoals ‘Aannemers Zuidasdok dreigen bij het project weg te lopen’. Wat is nu de stand van zaken ?

De projectorganisatie Zuidasdok kondigde al eerder aan dat er meer tijd nodig is voor een goed en volledig ontwerp van Zuidasdok dan oorspronkelijk was voorzien. Zuidasdok is een omvangrijk en complex project. Het gebied waarin het project wordt gerealiseerd is relatief klein, wordt intensief gebruikt en is in grote dichtheid gebouwd. In het kader van ‘eerst denken en dan doen’ is tussen de gunning van het project aan ZuidPlus (2017) en de start van de bouw een periode ingebouwd om tot een samenhangend ontwerp te komen: een zogeheten integraal voorontwerp. De afgelopen maanden bleek al dat extra tijd nodig was.

Voorlopig ontwerp

Bouwcombinatie ZuidPlus maakte onlangs het voornemen bekend om de eigen organisatie op zijn minst tijdelijk ‘af te bouwen’. Dit bericht leidde tot berichten in de media. Ook het integraal voorontwerp kwam daarin ter sprake. In de afgelopen twee maanden is het voorlopig ontwerp beoordeeld door de projectorganisatie Zuidasdok. Die heeft moeten vaststellen dat het niet voldoende klaar is voor acceptatie.

Hoe verder

De projectorganisatie Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus blijven met elkaar in gesprek om te bepalen wat nu nodig is. Marcel Hertogh, hoogleraar aan de TU Delft, kijkt als externe deskundige mee. Eerder evalueerde hij de aanbesteding van Zuidasdok.

Minervapassage

Ondertussen werkt de aannemer buiten door aan de reeds geplande bouwactiviteiten voor de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. De uitbreiding van de zuidelijke in- en uitgang van de Minervapassage, is nu nog verstopt achter een hoge bouwschutting. Nu is de tunnel 5 meter breed, maar hier komt deze zomer 6 meter bij. Dat betekent meer ruimte voor de reizigers. Uiteindelijk willen we de hele Minervapassage nog veel verder verbreden, tot maar liefst 40 meter, ongeveer net zo breed als het Zuidplein.


- Update 23 juli -
Meer tijd nodig voor Zuidasdok

De opdrachtgevers van Zuidasdok, het Rijk, de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland, hebben in een brief aangegeven meer informatie te willen hebben alvorens ze een besluit kunnen nemen over het vervolg van het project. Eenzelfde brief is op 23 juli verstuurd naar de Tweede Kamer, gemeenteraad, Raad van de Vervoerregio en Provinciale Staten. In die brief schrijven hun bestuurders dat de vertraging verder zal oplopen omdat meer tijd en informatie nodig is om een weloverwogen besluit te nemen over Zuidasdok. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Hiervoor zullen enerzijds gesprekken met bouwcombinatie ZuidPlus gevoerd worden en anderzijds een verkenning naar nut en noodzaak van de opgaven en mogelijke optimalisaties en versoberingen.

Station

Overigens vinden de geplande werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid dit jaar wel plaats. Deze zomer wordt de verbrede uitgang naar het Mahlerplein in gebruik genomen en eind dit jaar wordt het dek in geschoven van de toekomstige Brittenpassage. De gezamenlijke opdrachtgevers spreken in de brief de wens uit om zo snel mogelijk de capaciteit van station Amsterdam Zuid te verbeteren.

In het project Zuidasdok werken Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam samen. Dit bericht is afgeleid van eerdere nieuwsberichten op de website van project Zuidasdok.

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers