Start aanbesteding nieuwe PGO-contracten

Nieuws

Gepubliceerd op 26 augustus 2015 - Laatste update: 14 augustus 2020 21:32 uur

ProRail gaat op korte termijn weer onderhoudsgebieden aanbesteden op basis van Prestatie Gericht Onderhoud (PGO). Het gaat om drie gebieden die worden aanbesteed op basis van een nieuw gunnings- en contractmodel dat geheel voldoet aan de aanbestedingsregels.

Dit blijkt uit een brief die Pier Eringa aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft gestuurd. In deze brief geeft Pier Eringa aan hoe hij ProRail op de kortst mogelijk termijn ‘compliant’ wil krijgen. Aanleiding hiervoor vormt het onderzoek van PWC waaruit bleek dat een pilot in 2014, waarbij 4 onderhoudsgebieden voor de looptijd van tien jaar onderhands zijn aanbesteed, niet aan aanbestedingswetgeving voldoet.

Zonder persoonlijk gewin

In zijn brief licht Pier toe hoe de problemen bij de pilot zijn ontstaan. ‘De focus van ProRail op verbeterde operationele prestaties en op het verhogen van de veiligheid op het Nederlandse spoor, heeft geleid tot afwegingen waarin het operationele belang in het verleden soms zwaarder werd gewogen dan het zo snel mogelijk op alle fronten voldoen aan de aanbestedingswetgeving’, aldus de president-directeur van ProRail, die ook benadrukt dat hij in zijn algemeenheid bij ProRail loyale en hardwerkende mensen ontmoet die ‘met hart en ziel en zonder persoonlijk gewin werken voor een betere spoorinfrastructuur met betere prestaties voor reizigers en verladers.’

Herhaling voorkomen

Het management van ProRail wordt de komende maanden via intensieve workshops versterkt in het ontwikkelen van een eenduidig en overtuigend beeld van compliancy, houding en gedrag. ‘Het doel is te voorkomen dat dilemma’s nog een keer leiden tot schending van vigerende wet- en regelgeving. De capaciteit en interne positionering van de juridische afdeling wordt versterkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Samen dienen management en juridische adviseurs beter in staat te zijn te borgen dat ProRail te allen tijde compliant is. Veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de spoor-infra dienen hand in hand te gaan met compliancy.’

Pilots ontbonden

De aannemers, aan wie in 2014 onderhandse pilotcontracten voor de looptijd van 10 jaar zijn gegund, zijn bereid gevonden mee te werken aan het ontbinden van de pilotcontracten zodat deze openbaar kunnen worden aanbesteed. De betreffende aannemers willen werken met contracten die voldoen aan de aanbestedingsregels. Zodra de contracten zijn ontbonden, worden ze openbaar aanbesteed.

Kamerbrief

De staatssecretaris van IenM, Wilma Mansveld, heeft vandaag over het onderwerp PGO diverse stukken naar de Kamer gestuurd. Waaronder het antwoord op 148 Kamervragen en een brief waarin ze toelichting geeft. 
 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers