Start voorbereidende werkzaamheden “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte”

Nieuws

7 september 2018

Vanaf maandag 17 september start de aannemerscombinatie VolkerRail en Van Hattum en Blankevoort in opdracht van ProRail met diverse voorbereidende werkzaamheden voor de “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte”. Het werk wordt uitgevoerd ter hoogte van de Koggelaan, de Oostzeelaan, de Zuiderzeelaan en het terrein bij de opstelsporen ter hoogte van Hogeschool Windesheim. De aannemer richt onder andere een bouwterrein in aan de noord- en zuidzijde van de Koggelaan en bouwt een tijdelijke brug over de fietstunnel in de Koggelaan voor het bouwverkeer.

Spoorverdubbeling, bouw dive-under en vernieuwing RGS-terrein

Vanaf medio 2019 start de aannemer met het van twee naar vier sporen verdubbelen van het spoor tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte. Bij Herfte komt een dive-under zodat de treinen naar Emmen en richting Meppel elkaar in de toekomst ongelijkvloers kunnen kruisen. Ook de vernieuwing van het opstelterrein voor de treinen (bij campus Hogeschool Windesheim) is onderdeel van het project "Spooruitbreiding Zwolle-Herfte". Ter voorbereiding op dit laatste projectonderdeel start de aannemer vanaf maandag 17 september met voorbereidende werkzaamheden zoals in de tabel hieronder aangegeven.

Periode / werktijdenOmschrijving werkzaamheden
ma 17 t/m vr 21-9Kappen enkele bomen langs het spoor en langs de Koggetunnel
ma 24-9 t/m vr 5-10Plaatsen tijdelijke brug over fietstunnel Koggelaan voor bouwverkeer en aanleg van tijdelijke bouwwegen om kruising fiets- en bouwverkeer te voorkomen
ma 24-9 t/m vr 5-10Inrichten van bouwterreinen ten noorden en zuiden van de Koggelaan: terreinen worden afgeschermd met hekken voor de veiligheid van derden
ma 24-9 t/m 5-10Aanleg tijdelijk fietspad naar Zuiderzeelaan in verband met bouwlogistieke route en aanleg tijdelijke bouwweg en bouwterrein

Werkzaamheden 5 t/m 8 oktober

Op vrijdag 5 oktober vanaf 01.00 uur in de nacht tot en met maandag 8 oktober 07.00 uur werkt de aannemer dag en nacht aan de sporen op het opstelterrein. Daarna volgt een lange periode van werken overdag tot uiterlijk 19:00 uur. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Opbreken oude sporen en wissels
  • Slopen en aanpassen van de bovenleiding
  • Installeren van bemalingspompen voor de regulering van het grondwater
  • Installeren tijdelijke bouwoverweg voor het bouwverkeer
  • Verwijderen van oude lichtmasten
  • Bouwen van het nieuw opstelterrein voor treinen

Bouwverkeer op Hanzeland

In de periode dat de aannemer de voorbereidende werkzaamheden uitvoert en ook daarna zal er veel bouwverkeer in de omgeving van de Koggetunnel en op Hanzeland rijden voor het aan- en afvoeren van oude materialen en grond. Daar waar het bouwverkeer het reguliere verkeer kruist, zijn in afstemming met de gemeente verkeersmaatregelen getroffen. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe het bouwverkeer gaat rijden.

Zwolle-Herfte
Zwolle-Herfte

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers