Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Start voorbereidende werkzaamheden spoorverbeteringsplan

Nieuws

2 mei 2018

De provincie Gelderland, ProRail, de gemeenten Zevenaar en Montferland werken aan het verbeteren van de dienstregeling op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Tussen Zevenaar en Didam wordt daarom een tweede spoor aangelegd. Het spoorverbeteringsplan is in de afgelopen periode gedetailleerd uitgewerkt en gereed gemaakt voor de aanbestedingsfase. Wat houdt dit in?

Aanbestedingsfase; wat staat de komende tijd te gebeuren?

Geïnteresseerde spooraannemers zijn uitgenodigd het spoorverbeteringsplan te beoordelen en een passend aanbod voor het bouwen van het plan te doen. ProRail is de komende maanden met die aannemers in gesprek en uiteindelijk wordt de beste aannemer geselecteerd voor de opdracht. Naar verwachting volgt medio juli a.s. de 'gunning' en wordt bekend gemaakt welke aannemer het spoorverbeteringsplan gaat realiseren. Zodra er meer inzicht is in de uitvoeringsplanning en de wijze waarop de aannemer het plan gaat realiseren, zal ProRail met de aannemer de omwonenden van het spoor, bedrijven, scholen etc. hierover informeren via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten in Zevenaar en Didam.

Voorbereidende werkzaamheden

Vooruitlopend op de gunning van het spoorwerk (medio juli) worden er in de gemeente Zevenaar en de gemeente Montferland (Didam) werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het spoorverbeteringsplan. Aannemersbedrijf A. Hak voert deze werkzaamheden uit in de directe omgeving van het te verdubbelen spoortraject. De werkterreinen en tracés zijn inmiddels buiten uitgezet door Hak. 

Gemeente Zevenaar (vanaf week 17 t/m week 40)
In Zevenaar worden in de aangeven weken vooral sleuven gegraven voor de aanleg of het verleggen van bestaande kabels en leidingen (bijvoorbeeld water-/gasleidingen en riolering) aan de Ringbaan-Oost, Hengelder, Bemweg en de Babberichseweg. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk voor (geluids-)overlast zorgen en/of verkeershinder geven. Zo wordt bijvoorbeeld de Babberichseweg in deze periode enkele dagen afgesloten en wordt het fietsverkeer op deze weg omgeleid.

Gemeente Montferland (vanaf week 17 t/m week 30)
In Didam is zowel firma Hak als ook de gemeente Montferland enkele weken aan het werk. Zo werkt de gemeente aan de riolering in de Pittelderstraat en werkt firma Hak aan kabels en leidingen (water- en gasleiding) in de Dijksestraat, Pittelderstraat en het Stationsplein. Voor deze werkzaamheden wordt de spoorkruising en aanliggende wegen (Dijksestraat, Pittelderstraat en Stationsplein) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Ook ter plaatse van de Ruigenhoek / Kerkwijkweg voert de aannemer werkzaamheden uit aan kabels. Ook deze werkzaamheden kunnen tijdelijk voor (geluids-)overlast zorgen en/of verkeershinder geven.

Zodra de wegomleidingen concreet aan de orde zijn, zorgt de aannemer tijdig voor de benodigde bebording.

Meer informatie

Tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden kunt u met eventuele vragen contact opnemen met de uitvoerder van de firma Hak: Marco van Amstel, te bereiken op telefoon nummer 06-22914294.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers