Tracébesluit PHS Nijmegen en westentree onherroepelijk

Nieuws

6 september 2023

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 6 september 2023 uitspraak gedaan over de ingediende beroepen op het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Nijmegen en westentree. Met deze uitspraak is het tracébesluit, dat door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld is, onherroepelijk geworden.

Tracébesluit

In het tracébesluit staan de maatregelen die nodig zijn om het spoor en het station in Nijmegen gereed te maken voor de verwachte groei van reizigers en goederenvervoer over het spoor. Door het aanpassen van sporen en wissels wordt de dienstregeling betrouwbaarder. Een tweede eilandperron en een nieuwe reizigerstunnel met liften en (rol)trappen naar de perrons geven meer ruimte aan reizigers.

Met het doortrekken van de nieuwe reizigerstunnel komt er een verbinding met de nieuw te realiseren westentree met het station. Het opstelterrein bij de Wolfskuil krijgt voorzieningen voor parkeren, schoonmaken en technisch controleren van treinen.

Roland Jansen, projectmanager ProRail: “We kunnen nu verder met het oplossen van de knelpunten op het gebied van spoorcapaciteit, looproutes in het station en het opstellen van materieel. Hiermee komen we weer een stap dichterbij het doel van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, meer reizigers op drukke trajecten en voldoende ruimte voor goederenvervoer.”

Uitspraak Raad van State Uitspraak Raad van State

Beroepen

Tegen het tracébesluit werden beroepen ingediend bij de Raad van State. Omwonenden in de buurt van het voorziene opstelterrein bij de Wolfskuil vrezen onder andere geluids- en lichthinder van de activiteiten op het terrein en toename aan fijnstof. Een aantal omwonenden van de stalen spoorbrug over de Waal vreest voor geluidshinder van voorbijgaande treinen die over de brug rijden. De zaak is op 15 juni 2023 in een zitting behandeld.

De beroepen zijn ongegrond verklaard, hierdoor komt er een einde aan de procedure en is het tracébesluit onherroepelijk.  Een aantal zaken zal verder uitgewerkt worden in de omgevingsvergunning milieu voor het emplacement. Hierover is ProRail al in gesprek met betrokken partijen.

Hoe verder?

Met deze uitspraak is er nu duidelijkheid over het tracébesluit. ProRail kan verder met de uitvoering. Naar verwachting is er in het voorjaar van 2024 een aannemer bekend en kunnen de werkzaamheden buiten starten.

Meer over:

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers