Tracebesluit "Spooruitbreiding Zwolle-Herfte" onherroepelijk

Nieuws

21 maart 2017

In het Tracébesluit “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte”, dat op 4 december 2016 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) werd vastgesteld, is beschreven waar de spoorverdubbeling en de dive-under komen te liggen, welke aanpassingen aan het spoor en de viaducten worden verricht en welke maatregelen worden getroffen om optredende (milieu)effecten te voorkomen en/of te beperken.

Van 15 december 2016 tot en met 26 januari 2017 lag het tracébesluit ter inzage zodat belanghebbenden - die eerder zienswijzen hadden ingediend op het Ontwerptracebesluit - eventueel beroep konden instellen tegen het tracébesluit bij de Raad van State. Het is nu bekend dat er geen beroepschriften tegen het tracébesluit zijn ontvangen bij de Raad van State en daarmee is het tracébesluit onherroepelijk geworden. Dit is een mijlpaal in het voorbereidingsproces voor de realisatie van het plan.

Vervolg

Nu het tracébesluit onherroepelijk is geworden worden de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg van het spooruitbreidingsplan opgestart. Zo voert ProRail gesprekken met grondeigenaren voor het inrichten van werkterreinen voor de aannemer en hebben de archeologen van gemeente Zwolle inmiddels het terrein onderzocht naar archeologische vondsten. Het duurt nog even voordat de schop in de grond kan voor de werkzaamheden aan het spoor. We verwachten dat dit gebeurt in 2018.

Snel tracébesluit

ProRail heeft het tracébesluit voorbereid samen met de overheden en de Zwolse burgers. In speciale ‘omgevingsoverlegtafels’ hebben zij hun wensen en belangen ingebracht. Deze informatie heeft ProRail verwerkt in het spooruitbreidingsplan.
De snelheid waarmee het tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is geworden, is voor ProRail het bewijs dat het actief betrekken van omwonenden cruciaal is in de uiteindelijke planvorming. Ook voor de realisatiefase van het spooruitbreidingsplan worden de burgers, bedrijven en scholen in een vroegtijdig stadium betrokken.

Waarom een spooruitbreidingsplan?

Zwolle is één van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland. Een onmisbare schakel tussen Noordoost-Nederland en de Randstad. Op station Zwolle komen elk half uur treinen aan uit acht richtingen. Steeds meer treinreizigers stappen in Zwolle op de trein of maken een overstap. ProRail en haar samenwerkingspartners willen het OV optimaliseren zodat aansluitingen beter worden en meer treinen kunnen rijden. Hiervoor is er ruimte op het spoor nodig en richten we sporen en wissels aan de oostzijde van Zwolle slimmer in. Ook verdubbelen we het spoor vanaf Zwolle tot de splitsing bij Herfte en bouwen we een vrije spoorkruising bij Herfte. Hierdoor kunnen de treinen tussen Zwolle en Meppel of Emmen in één keer doorrijden, zonder op elkaar te hoeven wachten.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers