Uitstoot van CO2 door ProRail blijft dalen

Nieuws

Gepubliceerd op 23 november 2016 - Laatste update: 16 augustus 2020 11:53 uur

Vergroening van het stroomverbruik voor de Betuweroute, meer ledverlichting en diminstallaties en zonnepanelen op stations zorgen ervoor dat onze CO2 voetafdruk gestaag blijft dalen. Dat blijkt uit de rapportage over 2015.

In 2015 was de uitstoot van het eigen verbruik van ProRail 17,7 kton, vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 2250 huishoudens. De uitstoot steeg ten opzichte van 2014 omdat in 2015 de Betuweroute aan onze emissie-inventaris is toegevoegd en daarvoor werd nog grijze stroom ingekocht. Ook de emissies door bedrijfs- en leasewagens zijn vorig jaar gestegen. Deze bedragen nu bijna 10 procent van de totale uitstoot. Vergeleken met 2010 zijn de emissies van de bedrijfs- en leasewagens verdubbeld.

Meer verbruik, minder uitstoot

De cijfers over het eerste half jaar van 2016 laten zien dat ons energieverbruik licht stijgt, maar dat de CO2-emissie in dit jaar is gedaald ten opzichte van 2015. De prognose voor 2016 is dan ook dat de emissie met circa 5 kton daalt tot rond de 12,6 kton (1575 huishoudens). Oorzaak van deze daling is het feit dat het stroomverbruik van de Betuweroute dit jaar is vergroend. Overigens kan dit cijfer nog worden beïnvloed door de weersomstandigheden in de komende maanden. Als het fors kouder wordt, kan de emissie hoger uitvallen doordat de wisselverwarming vaker aan staat.

Besparingsmaatregelen

Groene stroom inkopen helpt duidelijk bij het terugdringen van de emissies. Daarnaast blijven we natuurlijk verschillende andere besparingsmaatregelen treffen. Zo hebben in 2016 twaalf stations ledverlichting en diminstallaties gekregen. Op station Utrecht Centraal zijn de laatste zonnepanelen aangesloten en de energiemeters geïnstalleerd. Verder is een deel van onze eigen kantoorpanden voorzien van een nieuw klimaatsysteem waarmee energie wordt bespaard. Ook zijn we bezig om onze grootste gasaansluitingen te digitaliseren, waarmee beter inzicht en meer grip krijgen op het gasverbruik.

Verbruik in de ketens

Het verbruik in de keten kan worden gesplitst in de treinketen en de materiaalketen. Het door ProRail beïnvloedbare energieverbruik in de treinketen was in 2015 30 kton (3750 huishoudens). De prognose voor 2016 is dat dit daalt tot een emissie onder de 20 kton (2500 huishoudens).  De grootste factor daarin is dat tractie-energie dit jaar voor driekwart groen wordt ingekocht (vanaf 2018 is dit helemaal groen). Ook een pilot met Wiel Rail Conditionering levert, behalve minder geluidhinder door betere geleiding van het wiel/railcontact ook minder slijtage van de rails op, waardoor de levensduur langer is. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de energieopgave van vervoerders en onderzoeken we samen met NS Routelint; een instrument waarmee machinisten tot 7 seinen vooruit kunnen kijken en daarmee energiezuiniger kunnen rijden.

In de materiaalketen hebben we nog een forse opgave te gaan. Willen we ons doel van 5 kton besparing in 2020 halen dan moet er 3 kton aan potentiële maatregelen worden gevonden.

Op deze pagina leggen we het CO2 beleid van ProRail uit.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers