Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Van bv naar zbo, formele consultatie van start

Nieuws

19 oktober 2018

De wettekst voor het voorstel om van ProRail een zelfstandig bestuursorgaan te maken, de Instellingswet, is in de maak. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail gaan vanaf vrijdag 19 oktober te rade bij stakeholders en andere overheden voor reacties of inhoudelijke aanvullingen. Daarmee start de zogeheten formele consultatie, die zo’n zes weken duurt.

Instellingswet

Met deze Instellingswet wordt de besloten vennootschap (bv) ProRail omgevormd naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). Dit wetsvoorstel dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail wordt voorbereid, regelt de inrichting van het zbo, kent er taken en bevoegdheden aan toe en regelt de verhouding tussen ProRail en het ministerie. Na de consultatie, waar iedereen aan deel kan nemen, weegt het ministerie af welke inhoudelijke reacties in de Instellingswet worden verwerkt. Dit gebeurt met medewerking van ProRail. We trekken in dit proces samen op.

Zbo, hoe zat het ook alweer?

De omvorming van bv tot zbo moet in 2021 rond zijn. ProRail valt dan onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De overheid kan zich zo beter verantwoorden naar de Tweede Kamer en beter sturen op de financiën (ProRail ontvangt ieder jaar € 2 miljard aan belastinggeld) en de prestaties van ProRail. De omvorming biedt nieuwe kansen om de positie van ProRail als publieke uitvoerder en deskundig adviseur van de minister te versterken. De belangen van medewerkers, reizigers, vervoerders en verladers krijgen alle aandacht bij de omvorming.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers