Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Veiligheid op spooremplacement Kijfhoek

Nieuws

10 augustus 2018

Op goederenemplacement Kijfhoek in Zwijndrecht hebben zich recent verschillende incidenten voorgedaan. Daarbij is afgeweken van de veiligheidsvoorschriften. De incidenten en de blootgelegde onderliggende oorzaken zijn bij ProRail hard aangekomen.

Veiligheid staat bij ProRail op nummer 1 en daarom willen wij pas weer groot onderhoud plegen op Kijfhoek als we een veilige (werk)omgeving kunnen garanderen voor medewerkers en omwonenden. Om die reden heeft ProRail op 19 juli zélf de onderhoudswerkzaamheden op Kijfhoek tot nader order stilgelegd. Dit is een zware maatregel die ProRail niet lichtvaardig neemt.

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangegeven dat ProRail eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s moet maken en maatregelen moet nemen om de veiligheid te garanderen tijdens werkzaamheden op Kijfhoek. Daar zijn wij nu volop mee bezig en vooruitlopend daar op nemen wij al een aantal kortetermijnmaatregelen.

Maatregelen

Wij onderschrijven de conclusie van de ILT dat er sprake is van het structureel afwijken van veiligheidsprocedures bij werkzaamheden. Ook constateren wij dat we de omgeving onvoldoende het gevoel hebben gegeven dat we ze serieus hebben genomen. Net als aannemer Strukton vinden wij het onacceptabel als mensen zich niet houden aan veiligheidsinstructies of afgesproken werkprocessen. In lijn met de conclusies van de ILT zal onze eerste aandacht daarom gericht zijn op toezicht en sturing en het elkaar aanspreken op het werken volgens procedures.

Inspecties en extra personeel

Concreet hebben we ook op de Verkeersleidingspost al verschillende maatregelen genomen. Daar voeren we een dagelijkse veiligheidsdagstart in, waarbij we de werkzaamheden van die dag vooraf toetsen aan de veiligheidsprocedures. Een tweede maatregel is dat we onverwachtse veiligheidsinspecties uitvoeren.

Manager Kijfhoek

Ook stellen wij een integraal manager Kijfhoek aan, die eindverantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van het goederenemplacement. De verantwoordelijkheid van de manager Kijfhoek bestaat daarnaast uit het uitvoeren van de kortetermijnmaatregelen, het opstellen en uitvoeren van een structureel verbeterplan en het herstellen van een goede vertrouwensrelatie met de partners in de omgeving.

Op het terrein

Op het terrein zelf mogen spoorwerkers vanaf nu alleen aan het werk na een uitgebreide veiligheidsinstructie. Om dit en andere veiligheidszaken te monitoren zet ProRail structureel toezichthouders in. Daarnaast voeren managers van ProRail, vervoerder en aannemer wekelijks inspectierondes uit. Tijdens deze ‘safety walks’ beoordelen zij zelf of de veiligheidsinstructies worden nageleefd.

Onafhankelijk onderzoek

ProRail laat bovendien een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheidscultuur op Kijfhoek. Over dit onderzoek en alle andere (toekomstige) maatregelen hebben we intensieve afstemming met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van de gemeente Zwijndrecht, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de ILT, aannemer Strukton en de vervoerders.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers