Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Warme wissels en aangename stations door groen gas

Nieuws

3 januari 2017

ProRail en NS gaan kantoren, stationsgebouwen en wissels verwarmen met groen gas van energieleverancier Essent. Het contract start 1 januari 2017 en heeft een looptijd van zes jaar. Hiermee geven ProRail en NS verder invulling aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen.

ProRail en NS daagden bij de aanbesteding de energiemarkt uit nieuwe duurzame energiebronnen te bouwen voor levering van gas.  Een belangrijk onderdeel van het contract is dat er nieuwe groen gas productie –installaties worden gebouwd.  Vanaf 2020 mag er alleen groen gas worden geleverd dat wordt geproduceerd in installaties die op 1/1/2017 nog niet in bedrijf waren. Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit hernieuwbare grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die onuitputtelijk zijn, zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.  

Honderd procent in 2020

In totaal levert Essent per jaar 13,7 miljoen kubieke meter gas. In 2017 nemen ProRail en NS 25% van hun gas als groen gas af, met een opschaling tot circa 100% vanaf 2020. Uiteindelijk gebruiken ProRail en NS hiermee circa 10% af van de totale (huidige) groen gas productie in Nederland. Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels.

Met deze overeenkomst werken ProRail, NS en Essent samen aan het terugdringen van de CO2 –uitstoot en geven de drie partijen een belangrijke impuls aan de verdere groei en ontwikkeling van de groen gasproductie in Nederland.

Facts & Figures

  • Essent levert per jaar ongeveer 14 miljoen kubieke meter gas aan de spoorsector, waarvan uiteindelijk in 2020 8,1 miljoen groen gas is. Door toename van het aanbod groen gas én afname van de hoeveelheid vastgoed (vanuit de NS strategie) zal in 2020 100% van het NS en ProRail vastgoed groen verwarmd worden.

  • Dit contract behelst per 2020 ongeveer 10% van de totale (huidige) groene gas productie in Nederland.

  • Het groen gas wordt aantoonbaar duurzaam gemaakt uit biomassa bestaande uit grondstoffen zoals groente-, tuin- & fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen.

  • Er zijn 183 stations die d.m.v. gas worden verwarmd. Alle stations zijn vanaf 2017 voorzien van 100% groene stroom. Ook worden andere vormen van duurzame energieopwekking ingezet, bijvoorbeeld WKO-installaties en zonnepanelen. Voorbeelden hiervan zijn de stations Utrecht Centraal (zonnepalen en WKO), Rotterdam Centraal (zonnepanelen en WKO) en Amsterdam Centraal (WKO).

  • In totaal worden 3958 van de 5207 wisselsverwarmd d.m.v. gas (de overige wissels zijn elektrisch of worden met aardwarmte verwarmd).

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers