Wat betekenen onze activiteiten voor de maatschappij?

Nieuws

25 september 2017

ProRail gaat samen met andere nationale infrabeheerders aan de slag om te laten zien wat haar maatschappelijke impact is. Denk hierbij aan de effecten van CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen.

Inzicht spoorweginfrastructuur

Met impactmeten (ook wel true value meten genoemd) willen we laten zien wat de impact van ons handelen is op de maatschappij. Oftewel wat is de waarde van het werk dat wij doen? Tot nu toe wordt dat vooral gemeten in euro's die het kost om het spoor aan te leggen en te onderhouden. Bij een impactmeten kijken we ook naar de waarde voor de maatschappij door bijvoorbeeld de effecten van reistijdverbetering of bijdrage aan omgeving in beeld te brengen. Denk hierbij ook aan extra natuur, het verminderen van geluidhinder en het verbeteren van de mobiliteit. Dit doen we samen met andere partners zodat er één manier van meten komt.

Onderzoek

ProRail heeft samen met KPMG hiervoor al een eerste stap gezet bij twee ProRail-projecten. Op de Theemswegtracé (aanleg nieuwe spoorbrug) en emplacement Amersfoort (vernieuwen en saneren wissels) onderzoeken we hoe onze bijdrage aan de maatschappij op een andere manier inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit doen we door bijvoorbeeld niet alleen de realisatiekosten van een project te berekenen, maar ook de kosten van de effecten op de omgeving mee te nemen. Denk hierbij aan verminderde geluidsoverlast of betere doorstroom van het verkeer.  

Duurzame netwerken

ProRail, Alliander, Enexis, Gasunie Transport Services, KPN, Rijkswaterstaat, Stedin en TenneT maakten de plannen voor de impactmeting bekend tijdens het duurzaamheidscongres Springtij  (21-24 september) op Terschelling. Samen met deze infrabedrijven spelen we een unieke rol in de overgang naar een meer duurzame wereld. Samen met onze collega infrabeheerders willen we onze maatschappelijke bijdrage verder vergroten, bijvoorbeeld door het creëren van slimme oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare energie en circulair inkopen. Dit laatste houdt in dat de inkopende partij afspraken maakt met de producent om de producten, onderdelen of grondstoffen aan het einde van de levensduur, met behoud van zoveel mogelijk waarde geschikt te maken voor hergebruik.

ProRail en duurzaamheid

Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. Elke dag, op allerlei manieren werken we aan een duurzaam spoor. Daar hebben we vaste doelen voor. Die gaan over onze omgang met mensen, dieren en de wereld om ons heen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers