Wat zijn de plannen voor 2017?

Nieuws

Gepubliceerd op 14 december 2016 - Laatste update: 16 augustus 2020 11:58 uur

Meer transparantie, betere prestaties en veel kleinschalige werkzaamheden. Dat is in een notendop waar we ons in 2017 voor gaan inzetten. Alles over onze doelstellingen voor 2017 en wat we precies gaan doen, is te lezen in het Beheerplan 2017 dat door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het Beheerplan 2017 is hier te lezen.

Minder ongeplande hinder voor reizigers en verladers

In 2017 sturen we niet alleen op minder storingen, maar ook op minder hinder voor reizigers en verladers van goederen. Daarom is ‘klanthinder als gevolg van infrastoringen’ een nieuwe prestatie-indicator op ons dashboard. We vereenvoudigen procedures, verbeteren informatie- en communicatietechnologie en geven extra aandacht aan een aantal specifieke trajecten. Voor het spoorgoederenvervoer zetten wij ons in om de landelijke concurrentiepositie te verbeteren. In 2017 werken we aan een permanente oplossing voor de Moerdijkbrug. Reizigers, vervoerders en verladers zijn daar te vaak geconfronteerd met defecten aan het spoor. Ook de betrouwbaarheid van de Intercity Direct op de HSL wordt verbeterd.

Interventieteams

Om de impact van incidenten te beperken en mogelijk direct af te handelen komen interventieteams snel ter plaatse vanuit strategische plekken in het land. Zeker in de spits is dit van belang. Als er geen incidenten zijn, dan bijten de teams niet op een houtje. Ze werken dan aan preventie door controles, inspecties en interventies om hinder door mensen of objecten op het spoor te voorkomen.

PGO

Jaarlijks worden er zo'n 3,3 miljoen treinritten over ruim 7.000 kilometer spoor gemaakt. Met prestatiegericht onderhoud (PGO), onderhouden onze aannemers het spoor zo efficiënt mogelijk. In 2017 zetten we onderhoudscontracten verder om naar PGO en zorgen we ervoor dat de overgang naar deze nieuwe contractvorm zo beheerst mogelijk verloopt. Met het programma SpoorData zorgen we ervoor dat ProRail en de aannemers kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de spoorobjecten. We verbeteren de prognoses voor de verwachte uitgaven aan Beheer, Onderhoud en Vervangingen (BOV-reeksen).

Onderhoud

Er rijden steeds meer treinen in Nederland en er gáán meer treinen rijden. Intensief gebruikt spoor, verdient goed onderhoud om de kwaliteit te waarborgen. Het is onontkoombaar dat er onderhoud gepleegd moet worden. Waar in de voorgaande jaren de focus van werkzaamheden lag op nieuwbouw, zijn er bijvoorbeeld volgend jaar regelmatig werkzaamheden voor groot onderhoud. ProRail maakt de werkzaamheden die impact hebben op het treinverkeer bekend via deze website.

 

Hinder voor reizigers

Wij stemmen de buitendienststellingen voor werkzaamheden aan het spoor zorgvuldig af met de vervoerders. Ook betrekken we andere stakeholders, zoals goederenterminals en Schiphol. Maar helaas kunnen we hinder door meer werkzaamheden niet voorkomen. De hinder voor reizigers en verladers door grote buitendienststellingen is in 2017 groter dan in de voorbije jaren. Het aantal grote buitendienststellingen is wel gelijk aan voorgaande jaren. Maar omdat er gewerkt wordt op trajecten waar meer reizigers gebruik maken van de trein, neemt het aantal reizigers dat hinder ondervindt toe.

Vernieuwing stations en spoor

Om meer ruimte te maken voor meer reizigers en meer treinen vernieuwen we ook in 2017 spoor en stations. sporen, wissels en bovenleiding. We bereiden de grootschalige verbouwing van de stations Groningen, Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen voor. Daarnaast werken we aan een aantal nieuwe haltes en de aanpassing van bestaande stations, waaronder Schiphol Airport, en maken we stations toegankelijk en comfortabeler.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers