Onze organisatie : Integriteit, risico­management en compliance

ProRail is verantwoordelijk voor het Nederlandse spoorwegnet. De taken die bij deze verantwoordelijkheid horen, voeren wij uit met geld van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat wij verstandig en verantwoord met dit geld omgaan. Alle belanghebbenden van het spoor moeten erop kunnen rekenen dat wij integer handelen.  

Sociaal veilig

Binnen ProRail hechten we ook groot belang aan een sociaal veilig werkklimaat. Een klimaat waarin medewerkers hun mening mogen geven en we fouten bespreken om ervan te leren. De gedragscode geldt voor alle medewerkers, stagiairs, inhuurkrachten, zzp'ers en gedetacheerden van ProRail.

Gedragscode

In de gedragscode van ProRail staan de gedragsregels waar wij ons aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld in dat wij betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig ons werk moeten doen. En dat we zorgvuldig moeten omgaan met geld en informatie.  

Bekijk de gedragsregels (pdf)

Meldingen

De gedragscode is in beheer bij de afdeling Integriteit, Risicomanagement en Compliance (IRC). Deze afdeling behandelt ook alle meldingen over integriteit en compliance en bevordert gesprekken over dilemma’s om ongewenste situaties te helpen voorkomen. De gedragscode van ProRail bevat een regeling over het melden van vermoede misstand. En een onderzoeksprotocol waarin geborgd wordt dat mensen meldingen veilig kunnen doen.  

Integriteit en compliance 

Zowel ProRailmedewerkers als mensen buiten ProRail kunnen een signaal afgeven of een melding doen bij de afdeling IRC. Heb jij een vermoeden van niet-integer gedrag? Zie je een overtreding van wet- en regelgeving of van de gedragscode? Constateer je een schending van afspraken? Of meen je dat iets niet helemaal in de haak is 

Meld het of geef een signaal af via het Meldpunt Integriteit. Je kunt ook mailen naar de afdeling IRC of direct contact opnemen met onze Corporate Compliance Officer Diederick Slijkerman 

De afdeling IRC gaat vertrouwelijk met signalen en meldingen om. We beschouwen elk signaal en elke melding als een kans om als organisatie van te leren. Wij staan daarom positief tegenover signalen en meldingen. 

Risicomanagement 

De afdeling IRC van ProRail richt zich ook op corporate risicomanagement. Door actief risicomanagement voorkomt ProRail problemen zoveel mogelijk. De afdeling IRC ontwikkelt beleid en hulpmiddelen voor uniform risicomanagement. Ook adviseert IRC over toepassing van het risicomanagementproces en verzorgt het risicosessies en trainingen.  

Ook coördineert de afdeling IRC het verzamelen van de belangrijkste ProRailrisicos. Op basis van rapportages blijven zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen geïnformeerd. En kunnen zij sturen waar nodig.  

Signaleer je een risico of maak jij je zorgen? Neem dan contact op met de afdeling IRC. 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers