Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Onze organisatie : Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van ProRail houdt toezicht op het beleid van het bestuur. De zes commissarissen zien toe op de algemene gang van zaken binnen ProRail. En ze adviseren de raad van bestuur waar nodig. Binnen de raad van commissarissen zijn er drie commissies: auditcommissie, selectie- en benoemingscommissie en remuneratiecommissie.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 8 maart 2024.

Taken en bevoegdheden

Bepaalde belangrijke besluiten neemt het bestuur alleen met goedkeuring van de RvC. Het gaat bijvoorbeeld om besluiten over strategische samenwerkingen met derden, de uitvoerbaarheid plus de risico's van belangrijke investeringen en de jaarlijkse vaststelling van de begroting. De RvC geeft ook advies aan de raad van bestuur.

De RvC toetst het beleid aan de doelen van ProRail. En beoordeelt of het beleid voldoet aan de wettelijke, statutaire en interne voorschriften. Daarnaast toetst de RvC de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en het financiële verslaggevingsproces.

(Her)benoeming

De raad van commissarissen is ook betrokken bij de (her)benoeming van een lid van de raad van bestuur. De commissarissen doen een bindende voordracht voor de (her)benoeming van een lid van de raad van bestuur. Hierna benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de leden van het bestuur. De ondernemingsraad heeft voor een derde deel van het aantal leden een versterkt aanbevelingsrecht.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers