Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

: Invasieve exoten

In onze spoorbermen en op andere ProRail-terreinen groeien soms ‘invasieve exoten’: planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich hier snel kunnen vermenigvuldigen en verspreiden. Ze kunnen schade veroorzaken en daardoor de veiligheid van het spoor in gevaar brengen.

Wat doet ProRail

In sommige gevallen brengen invasieve exoten gezondheidsrisico’s mee. En ze vormen een bedreiging voor de inheemse flora en fauna en daarmee de biodiversiteit. ProRail volgt daarom het beleid van provincies en gemeenten bij de bestrijding van invasieve exoten.

Het bestrijden door ProRail gebeurt sowieso op de momenten dat we gepland groenonderhoud uitvoeren. Maar ook tijdens het uitvoeren van spoorprojecten komen we groeilocaties tegen. Omdat het bestrijden van invasieve exoten veel geld kost, bepalen we de urgentie en maken we een plan op maat. We bestrijden alleen invasieve exoten die op de grond van ProRail groeien.

ProRail grijpt op drie manieren in bij invasieve exoten:

  1. We bestrijden ze
  2. We geven inzicht in groeilocaties
  3. We voorkomen dat ze zich verspreiden

Invasieve exoten

Voor ProRail zijn op dit moment vier plantensoorten van belang om aan te pakken:

  • Aziatische duizendknopen (waaronder de Japanse)
  • Reuzenberenklauw
  • Amerikaanse vogelkers
  • Reuzenspringbalsemien

Bestrijden

Dé ideale manier om deze planten te bestrijden is nog niet gevonden. Elke methode heeft voor- en nadelen en ze zijn niet even effectief. Gangbare methoden werken niet altijd voor invasieve exoten, ze vereisen specialistische inzet, zijn milieubelastend of nemen meerdere jaren in beslag.

Neem de Japanse duizendknoop, die kunnen we tijdens het groenonderhoud machinaal of handmatig verwijderen: het groen wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Hierbij is het wel nodig dat we minimaal eens per maand maaien. Een andere mogelijkheid, die we bijvoorbeeld inzetten als we de plant tijdens een project tegenkomen, is de locatie afgraven: dat moet ten minste drie meter diep en minimaal tot twee meter vanaf de buitenranden van de planten. Ook hierbij moeten plant en grond mee met een erkend verwerker.

Schade en onveiligheid

Een van de kenmerken van invasieve exoten is dat ze zeer snel groeien. Daarbij zijn sommige wortels heel sterk. Als ze op en tussen de spoorinfra groeien, kunnen ze schade veroorzaken. De woekerende wortels verzwakken bijvoorbeeld onze constructies en verhogen begroeiing in de ballast, relaiskasten of kabels en leidingen verhoogt het risico op storingen

Inzicht

Treffen we een invasieve exoot aan, dan melden we dat in de Nationale Databank Flora & Fauna. Zo kunnen we de groeiplaatsen langs het spoor terugvinden en bestrijdingsmethoden daarop inzetten.

Voorkomen van verspreiding

ProRail neemt maatregelen om te voorkomen dat planten als de reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop zich verspreiden. Dat gebeurt namelijk vooral door een gebrek aan bestrijding of onzorgvuldig groenbeheer. Maar de planten kunnen zich ook verspreiden bij het vervoeren van besmette grond. Daarom wordt de grond altijd afgeschermd bij het vervoeren en maken we machines en materieel goed schoon.

Veelgestelde vragen

Wat is de Japanse duizendknoop?

Wat doet ProRail tegen de Japanse duizendknoop?

Wie is er verantwoordelijke voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop?

Is de Japanse duizendknoop gevaarlijk voor het treinverkeer?

Wat is de Reuzenberenklauw?

Waarom is de Reuzenberenklauw een gevaarlijke plant?

Wat doet ProRail tegen de Reuzenberenklauw?

Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van de Reuzenberenklauw?

Begrazing tegen duizendknoop

Schapen smullen van de Japanse duizendknoop. In Castricum doen we een pilot waarbij we de grazers inzetten als groenbestrijders. Lees hier hoe dat werkt.