Veelgestelde vragen over "Groenbeheer"

« Terug naar Groenbeheer

Waarom kapt en snoeit ProRail langs het spoor?

Vallende takken en bomen op het spoor en bovenleidingen kunnen zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties. Zowel voor treinverkeer als voor reizigers. Herstel van spoor en bovenleidingen betekent bovendien een flinke kostenpost. Daarom heeft ProRail een kap- en snoeiprogramma voor groen langs het spoor.

Dat snoeien doen we ‘van laag naar hoog’. Vooral in bosrijke gebieden heeft dat een positief bijkomstig effect. Want de ecologische bermen die zo ontstaan, blijken ideale foerageer- en nestelplekken voor vogels. Maar ook goede schuilplekken voor ringslangen, marterachtigen en hagedissen.

Mag ProRail bomen snoeien en kappen langs het spoor?

Ja, ProRail mag bomen snoeien en kappen mits voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving, bijv. een kapvergunning. Wij kijken voortdurend welke bomen werkelijk gevaar kunnen opleveren voor het spoor. Staat een boom (te) dicht bij het spoor, maar op particuliere grond? Dan kijken we samen met de eigenaar naar een gewenste oplossing.


Lees ook onze blog 'Waarom worden er bomen langs het spoor gekapt?'

Waarom sluit ProRail volkstuinen langs het spoor?

Als beheerder van het spoor hebben wij twee belangrijke taken. We moeten de veiligheid op en rond het spoor garanderen. En ervoor zorgen dat de treinen ongehinderd kunnen rijden. Maar in de loop der jaren is er veel veranderd. Er rijden veel meer treinen, en ze rijden ook sneller - ontwikkelingen die alleen maar zullen doorzetten. Daarom schermen wij het spoor zoveel mogelijk af.

Toch zijn er steeds vaker onregelmatigheden en soms ongelukken rond het spoor. Mensen gebruiken de spoorbaan als sluiproute of als uitlaatplek. Maar ook als toegangsweg naar hun volkstuin. Deze volkstuinen beperken ons daarnaast steeds meer in onze onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Daarom hebben wij ons volkstuinenbeleid moeten wijzigen. ‘Onveilige volkstuinen’ - tuinen dicht bij het spoor of alleen bereikbaar via (een pad langs) het spoor - zijn niet langer toegestaan. De contracten van deze volkstuinen worden opgezegd.

« Terug naar Groenbeheer