Alkmaar - Amsterdam : Tracébesluit

Voor sommige wijzigingen aan het spoornet, geldt dat de Staatssecretaris kan besluiten deze te realiseren met een Tracébesluit. De procedure daarvoor is vastgelegd in de Tracéwet.

De volgende stap

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Alkmaar en Amsterdam zijn uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Het OTB is op 3 maart 2021 gepubliceerd. De stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. Op 13 april 2021 is deze  afgesloten.

Bekijk: Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Alkmaar – Amsterdam maakt ProRail het spoor geschikt om meer treinen te kunnen laten rijden

Hoe gaat het verder?

Belanghebbenden kunnen op het OTB een zienswijze indienen. ProRail gaat hiermee aan de slag, zodat alle ontvangen zienswijzen een reactie ontvangen. Deze worden opgenomen in een Nota van Antwoord. Het duurt naar verwachting ongeveer een jaar voordat alle antwoorden zijn verzameld en afgestemd. Op grond hiervan kan een besluit worden aangepast.

Vervolgens wordt het definitieve Tracébesluit (TB) voorbereid. De indieners van een eerdere zienswijze op het OTB kunnen daarop beroep aantekenen. Vervolgens doet de Raad van State na – meestal een behoorlijk lange wachttijd –een uitspraak op de ingediende beroepen. Als de beroepen niet ontvankelijk zijn of worden afgewezen, wordt het TB onherroepelijk en kan gestart worden met het voorbereiden van de bouwperiode.

Informatieavond

Naar aanleiding het ontwerptracébesluit is op 16 maart 2021 een informatieavond georganiseerd. Deze digitale bijeenkomst voor omwonenden (langs het gehele traject) is hier terug te kijken.

Informatieavond terugkijken

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers