Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Wijzigingstracébesluit : Agenda wijzigings- tracébesluit

6 april 2022

Publicatie van het wijzigingstracébesluit in de Staatscourant en lokale nieuwsmedia.

6 april tot en met 18 mei 2022

Alle documenten zijn vanaf woensdag 6 april 2022 digitaal in te zien op Platform Participatie.

Op papier zijn de stukken van woensdag 6 april tot en met woensdag 18 mei 2022 in te zien bij:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Rijnstraat 8, Den Haag, 070 456 89 99 (uitsluitend op afspraak).
 • Informatiecentrum gemeente Rotterdam / Timmerhuis,
  Halvemaanpassage 1, Rotterdam, telefoon 010-267 2514;
 • Gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15, Rijswijk, telefoon 14-070;
 • Gemeente Delft, Stationsplein 1, Delft, telefoon 14-015;
 • Gemeente Schiedam (Omgevingsloket), Stadserf 1, Schiedam,
  telefoon 14-010..

Het kan voorkomen dat je een afspraak moet maken als je de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen wanneer je er terecht kunt.

7 april tot en met 18 mei 2022

De periode om in beroep te gaan bij de Raad van State. Op Platform Participatie is precies omschreven hoe je beroep in kunt stellen.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers