Rijswijk - Rotterdam : Wijzigings- tracébesluit

Ieder jaar reizen steeds meer mensen met de trein en die groei zet de komende jaren door. Om deze groei op te vangen en meer treinen te kunnen laten rijden heeft het kabinet in juni 2010 de 'Voorkeursbeslissing PHS' genomen. PHS staat voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Wijziging nodig

Onderdeel van dat programma is de spooruitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Campus (eerder Delft Zuid). Daarvoor is in 2016 een tracébesluit vastgesteld. Na het onherroepelijk worden van het tracébesluit 2016 is mede op verzoek van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland besloten om station Schiedam Centrum zijn intercity-status te laten behouden. In het tracébesluit 2016 zou die status vervallen.

Om dit mogelijk te maken zijn op het traject tussen Schiedam en Rotterdam aanpassingen nodig van het sporenplan, wissels en het spoorgebruik. Daarnaast zijn een aantal aanpassingen in het oorspronkelijke plan noodzakelijk gebleken. Om deze aanpassingen planologisch mogelijk te maken is een wijziging van het tracébesluit nodig: het wijzigingstracébesluit (WTB 2021).

Dit gaan we doen

Hieronder wordt uitgelegd wat de wijzigingen zijn en wat die betekenen voor de omgeving.

Delft

In Delft plaatsen we ter hoogte van het Agnetapark een geluidsscherm van twee meter op de westelijke tunnelrand. In 2016 was voorzien dat daar een geluidsscherm zou komen met een hoogte van een meter. Aan de zuidzijde van de spoortunnel wordt een twee-meter geluidsscherm verwijderd en vervangen door een geluidsscherm van vier meter. Het vrijkomende scherm van de zuidzijde wordt hergebruikt bij het Agnetapark. Daarmee worden materialen duurzaam gebruikt.

De geluidbelasting op de omgeving wordt een fractie lager dan in de oude plannen. Voor wat betreft het uitzicht verandert er weinig. Het scherm is weliswaar hoger, maar ligt achter de struiken en bomen van het park en neemt het zicht weg op het DSM-complex.

Nabij Delft Campus wordt een aantal betonconstructies (overkluizingen en duikers) planologisch ingepast. De omgeving merkt daar niets van, die constructies verdwijnen onder de grond.

Schiedam

Op station Schiedam Centrum verlengen we perrons en gaan de sporen 1 en 2 weer in gebruik. We realiseren een zettingsvrije plaat (een betonnen fundering) onder een aan te leggen wissel bij het viaduct over de ’s Gravelandseweg. Voor de omgeving verandert er hierdoor niets.

Volledige versie

De volledige versie van het WTB 2021 en alle daar bij horende documenten en onderzoeken kun je raadplegen op Platform Participatie.

Bekijk de plannen

Tussen Schiedam en Rotterdam Centraal

Tussen Schiedam en Rotterdam Centraal gaan we voornamelijk wissels opheffen en verplaatsen. De railinzetplaats aan de westkant van de Tjalklaan wordt opgeschoven naar de oostkant van de Tjalklaan. Een railinzetplaats is een plek waar werk- en inspectievoertuigen op het spoor geplaatst kunnen worden.

Vanwege de gewijzigde ligging van sporen en wissels en het gewijzigde gebruik van de sporen gaan we raildempers aanbrengen op een aantal doorgaande sporen tussen de Diergaardetunnel en de Statentunnel.

De geluidsbelasting voor de woningen langs de Essenburgsingel blijft daardoor binnen de normen.

Rotterdam Centraal

Op Rotterdam Centraal passen we wissels en sporen aan en verlengen we een aantal perrons. Voor de hulpdiensten wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd achter het bestaande gebouw Central Post. Voor de omgeving verandert er niets.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers