Veel zomerwerk op de planning

Ook deze zomer werken we op verschillende plekken aan spoor en stations. Dit jaar meer dan ooit. Reizigers dienen rekening te houden met minder of geen treinen en omwonenden met eventuele overlast.

Lees meer

Wijzigingstracébesluit : Proces wijzigings- tracébesluit

Op 27 mei 2021 is eerst het ontwerp van dit wijzigingstracébesluit 2021 (WTB 2021) gepubliceerd en konden belangstellenden hun reactie daarop geven. Er zijn drie zienswijzen ingediend die zijn beantwoord in een Nota van Antwoord.

Veranderingen

Wat is er veranderd ten opzichte van het ontwerp wijzigingstracébesluit?

De opmerkingen en vragen uit de zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van de besluittekst of de kaarten, maar wel tot het aanpassen en verduidelijken van sommige achtergronddocumenten en een verduidelijking of aanvulling van de toelichting bij het besluit.

Daarnaast is het ontwerp wijzigingstracébesluit aangepast aan actuele inzichten.

Zo zijn twee overgangsconstructies nodig bij de spoorbrug over de Schiedamse Schie, omdat het spoor daar verschuift. De verschuiving was al opgenomen in het ontwerp wijzigingstracébesluit, maar dat er overgangsconstructies voor nodig zijn niet. Concreet houdt dit in dat er een betonnen plaat onder de sporen wordt gemaakt.

Bij Rotterdam Centraal wordt het meest zuidelijke opstelspoor (spoor waar treinen parkeren) en het naastgelegen doorgaande spoor met ongeveer 20 centimeter verhoogd ten opzichte van het ontwerp, omdat het hellingspercentage van het spoor anders niet aan de meest recente ontwerpeisen voldoet.

Ook zijn in het WTB 2021 de bouwzones toegevoegd, die waren tijdens het ontwerp wijzigingstracébesluit nog niet (allemaal) bekend. De bouwzones zijn opgenomen op de detailkaarten.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers