Zaandijk : Aanpassing kruising Guisweg

De kruising van de Guisweg in Zaandijk (gemeente Zaanstad) met het spoor en de provinciale weg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang vormt een barrière voor de verbinding van oost en west. Het grote aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt nu al voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Het aantal reizigers neemt op dat traject de komende jaren toe, waardoor er nog meer treinen gaan rijden. Nu is er een voorlopige oplossing en start de volgende fase in het project.

Locatie
Zaandijk
Startdatum
2025
Einddatum
2026

Keuze tussen twee alternatieven

Om het kruispunt bij de Guisweg veiliger te maken, zijn twee alternatieven en een aantal plusopties vastgesteld door de Vervoerregio Amsterdam. Hierbij is intensief samengewerkt met de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat.

Vervolgens is er zorgvuldig onderzoek gedaan om te komen tot de beste voorlopige oplossing. Er is gekozen voor het alternatief waarbij de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers komt te liggen bij de Guisweg. Op onderstaand plaatje is dit in beeld gebracht.

Een getekende weergave van wat we gaan doen
Een getekende weergave van wat we gaan doen

Onderdoorgang bij Guisweg

Fietsers en voetgangers gaan op termijn bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Er komt  een uitwisseling met het noord-zuid fietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. De  op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn wordt  afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Online bijeenkomst

Op woensdag 5 oktober 2022 is er een online bijeenkomst geweest waarin de definitieve beslissing is gepresenteerd aan de bewoners. In bijgaande video is geschetst wat we gaan doen.

Bekijk video

Voordelen van deze keuze

Dit ‘voorlopige voorkeursalternatief’ zorgt voor betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving, aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstvaste ruimtelijke structuur. Daarnaast draagt het ontwerp bij aan het beter functioneren van de A8 en sluit het aan op de langetermijnvisie van de gemeente Zaanstad voor het gebied.

Hoe nu verder

Het voorlopig voorkeursalternatief dat er nu ligt is vrijgegeven voor inspraak tot 1 november. De omgeving kan hierop reageren. Het projectteam organiseert de komende tijd verschillende bijeenkomsten om hierover uitleg te geven.

De nadere uitwerking van het voorlopig voorkeursalternatief, inclusief het verwerken van de reacties uit de inspraak, volgen in het najaar van 2022. Dan volgt het definitieve voorkeursalternatief, begin 2023. Daarna kan de planuitwerkingsfase starten, waarna naar verwachting vanaf 2025 de bouwfase start.

Alle veranderingen op een rij

Nieuws over dit project

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers