Tricht : Toelichting online enquête Willem Mechteldstraat

Groenstrook

De gemeente West Betuwe en ProRail vroegen inwoners uit Tricht welke boomsoorten geschikt zouden zijn op de groenstrook langs de Willem Mechteldstraat tussen de spoorsloot en de straat. Meepraten kon via een (online) enquête welke is uitgevoerd door Buro R.I.E.T. In totaal vulden 46 inwoners de vragenlijst in.

Resultaten

De enquête werd uitgezet onder de bewoners van en rondom de Willem Mechteldstraat en via de dorpskrant Tricht. Op basis van de resultaten van de enquête lichten we in deze brief kort toe wat de resultaten van de enquête zijn.

Naast het meenemen van de keuzes van de inwoners voor de boomsoort gaven we je ook de mogelijkheid om mee te denken of oeverbeplanting volgens jou een goede toevoeging zou zijn. De uitgebreide resultaten kun je teruglezen bij de nieuwsberichten over het project. Het onderstaande groen planten we aan in het najaar van 2021 volgend op de werkzaamheden aan de onderdoorgang, geluidschermen en spoorsloot door de Lingense Alliantie.

Voorkeur boomsoorten

De meeste voorkeursstemmen waren voor de zuilvormige ratelpopulier. Deze boom groeit snel en heeft fraaie herfstkleuren. Een volwassen boom bereikt een hoogte van ongeveer vijftien meter. Een kwart van de respondenten koos voor de zuilvormige veldesdoorn. Een boom met een mooie herfstkleur die volwassen tot zo’n zes tot acht meter hoog kan groeien. Ook is deze boom geschikt voor bijen. Op basis van de aangegeven voorkeur is er gekozen voor de zuil ratelpopulier.

Wel of geen oeverbeplanting

Een meerderheid van de respondenten geeft aan geen toevoeging te zien in oeverbeplanting in de slootkant. Deze keuze nemen wij over in het definitieve beplantingsplan. Er zal dus geen oeverbeplanting komen aan de watergang.

Resultaten online enquête

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers