Amersfoort-Bad Bentheim : Verbeterende maatregelen Intercity Berlijn

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert ProRail een verkennend onderzoek uit naar structurele verbetermaatregelen voor de versnelde Intercity Berlijn. Daarbij inventariseren we in dit onderzoek ook andere mogelijke verbetermaatregelen op het traject Amersfoort-Bad Bentheim.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 9 april 2024.
Locatie
Amersfoort - Bad Bentheim
Startdatum
2024
Einddatum
2025

Structurele maatregelen

De maatregelen die we in 2023 troffen op station Oldenzaal en het traject Deventer-Duitse grens zijn tijdelijk. Hiermee konden we op korte termijn aansluiten op de nieuwe dienstregeling in Duitsland. Ook was het mogelijk de reistijd van de Intercity Berlijn tussen Amsterdam en Berlijn met een half uur te versnellen. Voor de toekomst zijn meer structurelere en robuustere maatregelen nodig.

Lees over de genomen maatregelen in Oldenzaal Lees over de genomen maatregelen in Oldenzaal

Steeds meer reizigers en verladers kiezen vanwege comfort en duurzaamheid de trein. Op het traject Amersfoort – Bad Bentheim (Duitsland) verwachten we de komende jaren groei van (internationaal) reizigers- en goederenvervoer. Daarom inventariseren in het onderzoek niet alleen de mogelijke structurele verbetermaatregelen voor de Intercity Berlijn, maar ook de opgaven voor deze groei. Hierbij houden we rekening met ontwikkelingen op en rond het spoor.

Planning

Het verkennende onderzoek duurt naar verwachting tot midden 2025. Daarna is het aan het ministerie om een besluit nemen over de uitkomsten en het vervolg.

Onderzoek

Met het verkennende onderzoek kijken we naar de ontwikkeling van het reizigers- en goederenvervoer op het traject Amersfoort-Deventer-Bad Bentheim. Hierbij willen we inzicht krijgen welke eventuele knelpunten er ontstaan, en welke benodigde maatregelen deze kunnen voorkomen of oplossen. Uit het onderzoek komt een eerste uitwerking van de benodigde infrastructurele maatregelen, de prioriteiten daarin en de kosten daarvan.

Onderwerpen in het onderzoek zijn onder andere: verhoging van de baanvaksnelheid tussen Hengelo en de Duitse grens, aanleg van een extra zijperron in Deventer, het versterken van zwakke plekken in de spoorbaan, eventueel te nemen geluidsmaatregelen op het traject en structurele maatregelen op station Oldenzaal. Ook kijken we naar mogelijkheden om technische verbeteringen (innovaties) door te voeren. Het gaat om onderzoek naar maatregelen die, bij een positief besluit en gevonden financiering, uitgevoerd kunnen worden op middellange termijn (2030/2035).

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers