Betere aansluiting Betuweroute richting Duitsland

De Betuweroute, 172 km aan spoor speciaal voor goederenvervoer. Vanuit de Amsterdamse en Rotterdamse havens rijden goederentreinen binnen 2 uur naar Duitsland. De route wordt steeds drukker. Bovendien is de aansluiting op het Europese spoornet, richting Oberhausen, niet optimaal. Daarom wordt er in Duitsland 70 kilometer extra spoor aangelegd. Aan de Nederlandse zijde van de grens is inmiddels bij Zevenaar een extra spoor aangelegd. Zo kunnen we deze handelsroute in de toekomst nog beter benutten.
Betuweroute

Bouwen aan extra spoor

Tussen Emmerich en Oberhausen wordt de spoorinfrastructuur vernieuwd en uitgebreid tot drie sporen. Langs het nieuwe spoor komen geluidsschermen, worden stations verbouwd en meer dan 100 viaducten en bruggen worden aangepast of nieuw gebouwd.

In Nederland is tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer extra spoor aangelegd. Hierdoor kunnen personentreinen en goederentreinen ieder op een eigen spoor rijden, zonder oponthoud. Zo zijn de sporen, wissels en bovenleidingen klaargemaakt voor meer treinverkeer.

Omleidingen via Brabantroute en Oost-Nederland

De werkzaamheden zijn in 2016 begonnen en zullen de komende jaren nog in beslag nemen. Tijdens de bouw zijn er periodes dat de Betuweroute niet of alleen gedeeltelijk beschikbaar is voor goederenvervoer. Dat vangen we onder andere op door treinen om te leiden.  Zo worden sommige goederentreinen omgeleid via de Brabantroute en Oost-Nederland. Vervoer van gevaarlijke stoffen gaat wel zoveel mogelijk via de Betuweroute.

Wat merkt u ervan?

Op de omleidingsroutes zal het tijdelijk wat drukker zijn met treinverkeer. De omgeving krijgt hierdoor mogelijk met meer geluid en trillingen te maken. We stimuleren vervoerders om zoveel mogelijk stille treinen te gebruiken. Ook zorgen we ervoor dat nergens de wettelijke normen voor geluid worden overschreden. Verder zijn overwegen soms wat langer en vaker dicht.

Ruimte voor meer treinen

Ná de werkzaamheden kunnen er veel meer treinen via de Betuweroute naar Duitsland rijden. Dat betekent een flinke economische impuls voor Nederland. Tegelijkertijd ontstaat er op de rest van ons spoornet meer ruimte voor personenvervoer. Goederen- en reizigerstreinen gaan elkaar dan steeds minder in de weg zitten, en kunnen steeds gemakkelijker en sneller van A naar B. 

Nieuws

Zes weken maar één spoor beschikbaar op de Betuweroute

De Betuweroute in Duitsland
De Betuweroute in Duitsland
Van zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus is op het Duitse deel van de Betuweroute maar één spoor beschikbaar. Spoorbeheerder DB Netze werkt dan samen met haar aannemers aan de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Een deel van het goederenvervoer in Nederland leiden we om.
Gepubliceerd op

Eerste omleidingen door aanleg derde spoor Duitsland 2019

Een spoorbrug in Duitsland
Een spoorbrug in Duitsland
Van zaterdag 19 tot en met maandagochtend 28 januari wordt er in Duitsland gewerkt aan de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Dit is de eerste keer in 2019 dat goederentreinen geen of minder gebruik kunnen maken van de Betuweroute en worden omgeleid via de grensovergangen in Venlo en Oldenzaal.
Gepubliceerd op

9-daagse omleiding Betuweroute wegens spoorvernieuwing Zevenaar

Luchtfoto van aanleg derde spoor
De aanleg van het derde spoor valt goed te zien op deze luchtfoto's. Links het spoor in maart 2017 en rechts de huidige situatie.
Van zaterdag 19 mei tot en met zondag 27 mei wordt er gewerkt aan de aanleg van een derde spoor tussen Zevenaar-Oost en de Duitse grens. Dat is nodig om de capaciteit van de Betuweroute te vergroten. Gedurende deze dagen wordt het goederenvervoer en internationale treinverkeer omgeleid via de Brabantroute en via de route in Oost-Nederland.
Gepubliceerd op