Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in ‘s-Hertogenbosch

Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, ook door ‘s-Hertogenbosch. In het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport staan de plannen en de effecten voor de omgeving beschreven. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst.
Informatiebijeenkomst Den Bosch
Wanneer?woensdag 4 april
Hoe laat?16.00-20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Waar?1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 's-Hertogenbosch

Van 16 maart tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage. Op de informatiebijeenkomst op 4 april is informatie over deze rapporten en de zienswijzeprocedure beschikbaar. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van beeldmateriaal en kaarten, antwoord kunnen geven op uw vragen. 

MJPG

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u ook over geluidmaatregelen vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidshinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Uit dit onderzoek blijkt dat diverse locaties in aanmerking komen voor maatregelen, zoals geluidschermen of raildempers. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u graag welke maatregelen dit in uw omgeving zijn en hoe de procedure van dit programma verloopt. 

Gepubliceerd op