Aanpassingen tracébesluit Rijswijk - Rotterdam

Nieuws

27 mei 2021

Na de vaststelling van het tracébesluit 'Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid' in 2016, zijn er veranderingen ontstaan. De veranderingen gaan over het beoogde gebruik van het traject Rijswijk – Rotterdam door treinverkeer en het daarvoor benodigde fysieke en ruimtelijke ontwerp.

Ontwerpbesluit tot wijziging

Er zijn enkele beperkte aanpassingen van het tracébesluit uit 2016 nodig. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het tracébesluit ligt nu ter inzage. Van donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli 2021 kun je een zienswijze indienen.

Lees hier alles over het tracébesluit

Belangrijkste aanpassingen

  • Op station Schiedam worden twee bestaande sporen opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen intercity’s in Schiedam blijven stoppen en blijft de rechtstreekse verbinding tussen Schiedam en Amsterdam in stand. Hiervoor worden perrons verlengd en zijn aanpassingen nodig in de sporenlayout, zoals aansluitingen en wissels. Ook moet een railinzetplaats worden opgeschoven.
  • Op Rotterdam Centraal worden sporen en perrons aangepast zodat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken en worden er sporen geschikt gemaakt voor het keren van intercity’s. Voor de hulpdiensten wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd.
  • Bij de noordelijke tunnelingang van de spoortunnel in Delft, ter hoogte van de Kampveldweg, wordt in plaats van een 1 meter hoog geluidsscherm en raildempers, gekozen voor een 2 meter hoog geluidsscherm. Hierdoor kan een bestaand scherm hergebruikt worden en kunnen de beoogde raildempers achterwege blijven.
Bekijk: Het project is in 2019 van start gegaan: in deze video zie je een update

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 8 juni 2021, van 19.30 uur tot 20.30 uur, wordt extra toelichting gegeven over het project. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn, via Microsoft Teams. Specialisten van ProRail zijn aanwezig om toelichting te geven. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Klik hier om deel te nemen

Meer over:

Meer nieuws

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers