Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Dronten : Zonnepanelen op geluidsschermen

Met NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail) onderzoekt ProRail, samen met TNO en De Haagse Hogeschool, de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op geluidsschermen langs het spoor. Het project brengt de technische mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart en zal het eerst uitgevoerd worden op bestaande geluidsschermen nabij de Drontermeertunnel, een spoortunnel tussen Dronten en Kampen.

De tekst op deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 1 december 2023.
Locatie
Dronten
Startdatum
2022
Einddatum
2024

Onze eigen energiebehoefte

Als blijkt dat er op deze manier veilig en rendabel zonne-energie opgewekt kan worden, biedt dat een unieke kans om heel veel duurzame energie op te wekken en optimaal gebruik te maken van schaarse ruimte. ProRail heeft als doelstelling om in 2030 met zelf opgewekte energie volledig in haar eigen energiebehoefte te voorzien. Dat doen we door zelf stroom op te wekken, maar ook door minder energie te verbruiken en het gebruik van aardgas en diesel te verminderen.

  • Impressie van de plannen van Sunprojects
    Impressie van de plannen van Sunprojects
  • Impressie van de plannen van Sunprojects
    Impressie van de plannen van Sunprojects

Geluidsschermen

In Nederland staat 550 kilometer aan geluidsschermen langs het spoor. De komende jaren komt daar nog eens 150 kilometer bij. Zonnepanelen op zulke grote oppervlakken kunnen een forse bron van zonne-energie zijn. Het is van groot belang dat het systeem met het oog op de veiligheid geen belemmering is voor het treinverkeer en de omgeving. Daarom doen we eerst ervaring op in Dronten. Met de lessons learned kan ProRail, maar ook andere partijen zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, dergelijke systemen verder ontwikkelen.

Werk in uitvoering

Op 7 december 2021 contracteerde ProRail Sunprojects. Deze aannemer is verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp en de realisatie van de zonnepanelen op geluidsschermen bij de Drontermeertunnel. De verwachting is dat de panelen in januari 2024 gemonteerd en werkend zijn. Vanaf dat moment begint het onderzoek. De eerste testresultaten zullen eind 2024 bekend zijn.

Ideale samenwerking

NEWRAIL is een initiatief van ProRail samen met TNO en de Haagse Hogeschool. Daarnaast is de Limburgse coöperatie Reindonk Energie & Co betrokken als adviseur en is er afstemming met de gemeente Dronten. Voor de uitvoering is subsidie beschikbaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

TNO en de Haagse Hogeschool zorgen voor het referentieontwerp van het montagesysteem en onderzoeken waar de elektrische installatie aan moet voldoen. Als de panelen er eenmaal op zitten, wordt nog twee jaar gemeten of het systeem naar behoren werkt, wat de invloed is van passerende treinen, of er een effect is op de geluidswerking, of het onderhoud van het systeem goed en veilig kan en hoe de opwek van de panelen gematcht kan worden aan het verbruik van de tunnel.

Nieuws over dit project

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers