Groningen Paterswoldseweg

Op het traject Groningen- Leeuwarden zijn er straks 2 sneltreinen en 2 stoptreinen per uur per richting. Om de veiligheid te handhaven komt er bij de Paterswoldseweg in Groningen een onderdoorgang.
Onderdoorgang Paterswoldseweg per eind december 2019

Onderdoorgang Paterswoldseweg

Met een extra sneltrein, langere treinen en de trein die op enkele punten sneller rijdt,  is het belangrijk dat de veiligheid op het spoor gehandhaafd blijft. Daarom is besloten de overweg te vervangen door een onderdoorgang voor auto's, fietsers en voetgangers. Naast het spoor komt een busbaan. Hiermee verbetert de doorstroom op de weg en wordt de stad beter bereikbaar. 

Samenhang

Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Er is ook afstemming met het project HOV-As en Groningen Spoorzone. Meer informatie hierover vindt u op Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden

Bam Infra voert voor ProRail de werkzaamheden voor deze onderdoorgang uit. Tot oktober 2018 werd het bouwterrein ingericht, zijn er graafwerkzaamheden geweest voor het verleggen van kabels en leidingen langs de spoorbaan, werden bomen gekapt op plekken waar dat al mocht. Daarna kon het spoordek op het bouwterrein voorgebouwd worden. Van 16 tot en met 27 oktober is er een periode dat er geen treinen rijden en wordt er hard gewerkt op en rond het spoor. Hieronder vindt u de planning in grote lijnen. De exacte data zijn afhankelijk van het verlenen van vergunningen en eventuele juridische procedures.

voorjaar 2018  Voorbereidende werkzaamheden. Inrichten werkterrein
15 oktober 2018 tot en met december 2019

Overweg gesloten voor alle verkeer
Auto's rijden om via Hoendiep/Emmasingel

Voetgangers/fietsers vanaf 29 oktober 2018 over tijdelijke voetgangers-, fietspad.

16 t/m 27 oktober 2019   Geen treinverkeer. Verschillende werkzaamheden tussen Groningen en Leeuwarden. Fietsers/voetgangers via Peizerweg.
1- 18 november 2019TIjdelijke busbrug verwijderen, inschuiven nieuwe busbaan
1- 8 november 2019Fietsers/voetgangers omgeleid via Peizerweg
8 november 2019 vanaf +-19.00 uurFietsers/voetgangers maken gebruik van de ondergang
18 november 2019Nieuwe busbaan in gebruik
Medio decemberOnderdoorgang open voor alle verkeer 

Werkzaamheden Paterswoldseweg Groningen - mei 2019

Werkzaamheden Paterswoldseweg Groningen - oktober 2018