Startbijeenkomst contract Paterswoldseweg

Tien civiele aannemers kwamen afgelopen donderdag af op de startbijeenkomst voor de aanbesteding van het contract Paterswoldseweg, eerste realisatiecontract van project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL).
Startbijeenkomst contract Paterswoldseweg
Elf aannemers waren vertegenwoordigd bij de Startbijeenkomst

Bij het contract Paterswoldseweg gebruiken we een zogenaamd Best Value Procurement procedure. Veel aanemers wilden daar meer over weten. Ook gebruikten ze de bijeenkomst om zo veel mogelijk inzicht te krijgen in het project ESGL.

Het contract Paterswoldseweg besteden wij als eerst aan vanwege de complexiteit van het bouwen van een onderdoorgang in een stedelijk gebied met weinig fysieke ruimte. Daarbij bevinden hier veel ondergrondse kabels en leidingen die vanwege de bouw verlegd moeten worden. Door dit contract als eerste aan te besteden willen wij de civiele aannemer zoveel mogelijk ruimte bieden om het ontwerp en de uitvoering zo optimaal mogelijk af te stemmen.

Onderdelen van contract Paterswoldseweg


Behalve het laten verleggen van kabels en leidingen bestaat het eerste contract onder andere uit:

  • Het realiseren van een onderdoorgang bij de Paterswoldseweg in Groningen;
  • Het opheffen van de bestaande overweg;
  • Het aansluiten van de onderdoorgang op de bestaande wegen;
  • Het aansluiten van de gewijzigde sporen en wegen op bestaande of nieuwe elektronische systemen, bijvoorbeeld mogelijke verkeerslichten en seinen.

Aanbesteding


Met het contract Paterswoldseweg maken wij gebruik van een zogenaamd Best Value Procurement procedure. Anders dan andere vormen van aanbesteden lichten de aannemers de inschrijving toe in een interviewronde. Ze kunnen punten winnen op een aantal vooraf geformuleerde doelstellingen. Erg belangrijk vinden wij het beperken van omgevingshinder en dat het project zo snel als mogelijk is afgerond. Op basis van deze interviews gaan wij met één partij verder.

Planning


Daarna gunnen we het realisatiewerk aan de aannemer met het beste plan. De aannemer zal direct na gunning aan de slag gaan met de detailplanning en detailuitwerking van het ontwerp. Het werk buiten begint nadat het Tracébesluit is vastgesteld. Wanneer de grondverwerving soepel verloopt en er geen gegronde bezwaren zijn, zal dit naar verwachting begin 2018 zijn.
Wij wensen de aannemers veel succes met de inschrijving!

Gepubliceerd op