Van Zuidhorn tot Hoogkerk

Over een lengte van 8 km wordt het spoor verdubbeld. Bij Zuidwending komt een nieuwe spoorbrug. In Zuidhorn wordt gewerkt aan de spoorbrug bij de Fanerweg en de fietsonderdoorgang.

Keerspoor

In Zuidhorn rijdt sinds 2011 een pendeltrein tussen Zuidhorn en Groningen, om zo snel en comfortabel reizigers tussen Zuidhorn en Groningen te vervoeren. Deze pendeldienst zal blijven bestaan, maar kan straks niet meer op het huidige perron stoppen. Daarom wordt een extra stukje spoor aangelegd ten noorden van perron 2.

Perronverlenging

In de spits komen er extra lange treinen om het reiscomfort te vergroten. Daarom worden alle perrons op het traject Leeuwarden-Groningen aangepast. Wij verlengen de perrons in Zuidhorn richting het oosten. Vanaf perron 2 is hierdoor ook de pendeltrein goed te bereiken.

Dubbelspoor

Voor de komst van een extra sneltrein zal ook het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk worden verdubbeld. De verdubbeling begint voor de Gast in Zuidhorn. In Zuidhorn wordt het spoor aan het zuiden van het huidige spoor gelegd. Vanaf het oude Suikerunie terrein in Groningen is het weer enkelspoor.

Snelheidsverhoging

De treinen gaan sneller rijden tussen Grijpskerk en Hoogkerk. Nu gaat de sneltrein 100 km/u, dat zal straks omhoog gaan naar 120 km/u. De effecten hiervan zijn onderzocht en gepubliceerd in de Milieu Effect Rapportage. Welke maatregelen genomen worden om de milieueffecten te beperken staan hier eveneens in genoemd.

Spoorbrug Fanerweg

De spoorbrug bij de Fanerweg is gebouwd in 1929 en aan vervanging toe. Omdat we met project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden het spoor verdubbelen vervangen wij de spoorbrug.

Samenhang

Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Het project werkt ook in overleg met gemeente Zuidhorn en er wordt goed gekeken hoe het toekomstige transferium aansluit bij de plannen van project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

* De exacte planning en data hangt af van het verlenen van vergunningen en eventuele juridische procedures

Werkzaamheden Zuidhorn

Voorjaar 2018Inrichten bouwterrein, grond aanvoeren
Overdag rijdt er bouwverkeer van en naar het bouwterrein
Zomer 2018Plaatsen van hek tussen de spoorbaan en de Industriestraat
Voorbereiden van de bouw van de spoorbrug op het bouwterrein
15 - 29 oktober 2018Treinvrije periode
24 uur per dag wordt er gewerkt om het dubbele spoor en de spoorbrug gereed te maken
De spoorbrug wordt vanaf het werkterrein aan de zuidkant ingereden op de plaats van de oude brug
t/m 4 nov 2018De Fanerweg is nog afgesloten voor het doorgaande verkeer
 
na 4 nov 2018Doorgaand autoverkeer weer mogelijk via één rijbaan
Het fietsverkeer wordt omgeleid
juli 2019Alle verkeer kan gebruik maken van de Fanerweg
16 t/m 28 oktober 2019Geen treinverkeer. Verschillende werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden.
25 april t/m 3 mei 2020Geen treinverkeer. Verschillende werkzaamheden waaronder het plaatsen van een groot wissel (140 meter) bij De Gast. Aanpassen nieuw spoor aan bestaand spoor. Perronwerkzaamheden.

Werkzaamheden in Hoogkerk

9 - 30 juli
2018

Aanbrengen van 3 damwanden
Bouwverkeer gebruikt in-en uitrit overweg Zuiderweg

30 juli - 7 sept
2018

Aanbrengen ankers en afwerken van de damwanden
Bouwverkeer gebruikt in-en uitrit overweg Zuiderweg

7 sept - 17 okt
2018

Voorbelasting aanbrengen en graven van de sloot
Bouwverkeer gebruikt in-en uitrit overweg Zuiderweg

15 - 29 okt
2018
Treinvrije periode
Aanbrengen nieuwe wissel en tweede spoor
Overweg Zuiderweg gestremd voor alle verkeer van 15 oktober, 06.00 uur tot 29 oktober, 06.00 uur.

29 okt-
10 nov 2018

Opruimwerkzaamheden, inzaaien en afbreken
Werkzaamheden gereed
Depot blijft in gebruik
8 t/m 10 juni 2019Aanpassen overweg en brug Hoendiep
16 t/m 28 oktober 2019Geen treinverkeer. Verschillende werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden.
25 april t/m 3 mei 2020Het nieuwe spoor aansluiten op het oude spoor.

 

Werkzaamheden Hoogkerk