Werkzaamheden en afsluiting overweg Dolderseweg op 17 december

In het weekend van 17 en 18 december wordt onder andere in Den Dolder gewerkt aan het spoor. BAM Infra Rail zal in opdracht van ProRail enkele versleten wissels vernieuwen. In verband met de werkzaamheden aan het spoor zal de spoorwegovergang Dolderseweg op zaterdag 17 december tussen 3.00 en 20.00 uur afgesloten zijn voor alle verkeer.

Omleiding en pendelbussen op zaterdag 17 december

Het auto- en fietsverkeer vanaf de noordkant van het spoor richting centrum wordt op die zaterdag met bebording en verkeersregelaars omgeleid via de N238 (Nieuwe Dolderseweg), alternatieve routes staan op dit kaartje. Tussen 10.00 en 16.00 uur worden tussen de noordzijde van de overweg (Remiazijde) en het winkelcentrum aan de zuidzijde pendelbussen ingezet.

Hinder wisselvernieuwing

Voor direct aanwonenden Tolhuislaan, Dassenlaan en Paduaweg kan de wisselvernieuwing hinder met zich mee brengen. De vernieuwingswerkzaamheden hebben geen relatie met de fietstunnel Tolhuislaan, het betreft hier het vernieuwen van enkele wissels die versleten zijn. Omdat het veel werk is en alles in een weekend klaar moet zijn, wordt er ’s nachts doorgewerkt. Bewoners van den Dolder hebben over de werkzaamheden en de te verwachten hinder een bewonersbrief ontvangen.

Werkzaamheden fietstunnel Tolhuislaan

In de week van 5 december wordt ook aan de fietstunnel Tolhuislaan gewerkt. Er worden door aannemer Gebr. De Koning damwanden aangevoerd. Deze  wanden worden verticaal in de grond geplaatst (‘heien’) om de bouw van de fietstunnel mogelijk te maken. Het plaatsen van de damwanden brengt geluidshinder met zich mee. Dit duurt ongeveer vijf dagen. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Ook wordt begonnen met het afgraven van grond, dit geeft enige hinder bijvoorbeeld door extra vrachtverkeer. Omwonenden hebben over de werkzaamheden aan de fietstunnel Tolhuislaan eveneens een brief ontvangen.  

Gepubliceerd op