Aanleg randweg Tricht een stap dichterbij

De aanbesteding van het contract voor de realisatie van de randweg in Tricht is afgerond. Aannemer Van Wijk uit Nieuwegein gaat in opdracht van ProRail de werkzaamheden uitvoeren.
logo van wijk

Met de gunning aan Van Wijk start direct de voorbereiding van de randweg. Van Wijk zal in samenwerking met ProRail haar bouwplan en uitvoeringsplanning voor de aanleg van de randweg opstellen. Ook de gemeente West-Betuwe is hierbij betrokken.

Planning
Naar verwachting zal Van Wijk al dit aar starten met het uitrijden van zand over het randwegtracé. Hiermee wordt een voorbelasting aangebracht voor de stabiliteit van de uiteindelijke weg. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal Van Wijk een informatiebijeenkomst organiseren, waarin het projectteam van Van Wijk zich aan omgevingspartijen (omwonenden, bedrijven, overige geïnteresseerden) zal voorstellen en waarin zij de projectaanpak, detailplanning en hinder beperkende maatregelen kenbaar zullen maken. Zodra de concrete datum hiervan is vastgesteld, zal ProRail deze (in elk geval via deze website en nieuwsbrief) bekend maken.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rondom de randweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

 

Gepubliceerd op