Zutphen-Hengelo : Nieuwe goederen­route Oost-Nederland

In 2010 besloot de minister van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het spoor tussen Elst en Oldenzaal geschikt gemaakt moest worden voor goederenvervoer. Voor een deel van dat traject, tussen Zutphen en Hengelo, zijn er vier routevarianten bedacht. Aan ProRail de vraag om de effecten op het milieu voor elke variant te onderzoeken.

Locatie
Zutphen-Hengelo
Startdatum
2014
Einddatum
nog niet bekend

Voorkeursroute

Op 16 juni 2014 maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend voor welke variant ze had gekozen. Het werd de route ‘Kopmaken Deventer’ tussen Zutphen en Hengelo.

Verdere uitwerking Elst-Oldenzaal uitgesteld

De staatssecretaris besloot ook dat het verder uitwerken van traject Elst-Oldenzaal voorlopig wordt uitgesteld. In ieder geval tot 2020. Het volledige besluit lees je in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Tussenbesluiten

Deze besluiten over de goederenroute door Oost-Nederland zijn ‘tussenbesluiten’ in de zogenoemde Tracéwetprocedure: een wettelijke procedure met verschillende fasen. Voorlopig ligt die dus even stil. Het duurt in ieder geval tot 2020 voordat deze wordt hervat. Uiteindelijk eindigt de procedure in een Ontwerp Tracébesluit, waarop betrokkenen mogen reageren.

Groei

Het spoor in Nederland richten we zo goed mogelijk in op het groeiende reizigers- en goederenvervoer. Zo maken we met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) meer ruimte voor reizigerstreinen. Dat heeft ook gevolgen voor het goederenvervoer – dat zo veel mogelijk via de Betuweroute wordt geleid.

Lees meer over dit programma

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers