Goederenroute Oost-Nederland

Het spoor in Nederland richten we zo goed mogelijk in op het groeiende reizigers- en goederenvervoer. Zo maken we met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) meer ruimte voor reizigerstreinen. Dat heeft ook gevolgen voor het goederenvervoer – dat zo veel mogelijk via de Betuweroute wordt geleid.

Nieuwe goederenroute

In 2010 besloot de minister van Infrastructuur en Milieu dat het spoor tussen Elst en Oldenzaal geschikt gemaakt moest worden voor goederenvervoer. Voor een deel van dat traject, tussen Zutphen en Hengelo, zijn er vier routevarianten bedacht. Aan ProRail de vraag om de effecten op het milieu voor elke variant te onderzoeken.

Voorkeursroute

Op 16 juni 2014 maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend voor welke variant ze had gekozen. Het werd de route ‘Kopmaken Deventer’ tussen Zutphen en Hengelo.

Verdere uitwerking Elst – Oldenzaal uitgesteld

De staatssecretaris besloot ook dat het verder uitwerken van traject Elst – Oldenzaal voorlopig wordt uitgesteld. In ieder geval tot 2020. Het volledige besluit leest u in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Vervolg

Deze besluiten over de goederenroute door Oost-Nederland zijn ‘tussenbesluiten’ in de zogenaamde Tracéwetprocedure: een wettelijke procedure met verschillende fasen. Voorlopig ligt die dus even stil. Het duurt in ieder geval tot 2020 voordat deze wordt hervat. Uiteindelijk eindigt de procedure in een Ontwerp Tracébesluit, waarop betrokkenen mogen reageren.

Kaartje PHS GON

Nieuws

Staatssecretaris kiest Kopmaken Deventer en besluit tot uitstel vervolgfase

Staatssecretaris Wilma Mansveld
Op 16 juni 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een bestuurlijk overleg gehad met de bestuurders uit alle betrokken regio’s over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Met name Amsterdam Centraal, Meteren – Boxtel en Oost-Nederland waren onderwerp van gesprek. In dit overleg heeft de staatssecretaris voor de Goederenroute Oost-Nederland de volgende beslissingen genomen:
Gepubliceerd op

Vervolg m.e.r.-procedure uitgesteld tot in ieder geval 2020

Cellulosetrein onderweg
De Goederenroute Oost-Nederland wordt pas gerealiseerd als die vanuit gebrek aan capaciteit op de bestaande routes noodzakelijk is. Volgens de nieuwste economische verwachtingen is de groei van het goederenvervoer per spoor lager dan eerder verwacht. Daardoor is er tot na 2030 voldoende capaciteit op de bestaande routes, met name via de Betuweroute.
Gepubliceerd op

Planning

2020

  • Beslissing staatssecretaris over vervolgfase.

Documenten

Contact