Werkzaamheden op en rond Amersfoort Centraal

We werken in Amersfoort om het belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. Treinen rijden minder of helemaal niet, maar de stad blijft bereikbaar.

Lees meer

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden : Tracébesluit

Grote wijzigingen aan het landelijke spoorwegnet worden gerealiseerd door een tracébesluit. Dit besluit wordt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat genomen. De procedure hiervoor is vastgelegd in de tracéwet.

Plannen maken, inspraak en besluitvorming

Voordat een tracébesluit wordt vastgesteld, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Tijdens dit proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders een zienswijze geven tegen de plannen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het uiteindelijke tracébesluit vast. Daarna is er nog mogelijkheid om tegen het vastgestelde besluit in beroep te gaan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de besluitvorming met betrekking tot de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden? Die vind je op de website van Platform Participatie. Ook het ontwerp-tracébesluit (OTB) en de milieu-effectrapportage (MER) staan hier.

 

 

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers